Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 23/05/2011

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                        Κόρινθος 24-05-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων τη Δευτέρα 23/05/2011 .

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , τόσο ο Πρόεδρος , όσο και ο Δήμαρχος , αλλά και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία τους για τη μη νομιμοποίηση μέχρι σήμερα του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Περιφερειακής Διοίκησης Πελοποννήσου, η οποία επικαλείται αστήρικτους και τριτεύοντες λόγους. Αποτέλεσμα είναι αφενός μεν η ταλαιπωρία των προμηθευτών και εργολάβων με τη μη πληρωμή τους , παρά το γεγονός ότι οι υποχρεώσεις τους τρέχουν αυτή τη δύσκολη οικονομικά συγκυρία, αφετέρου δε η καθυστέρηση στη ψήφιση των πιστώσεων για την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προγράμματος δράσης της Δημοτικής Αρχής το 2011
· Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ για ένταξη του έργου «Διαδικτύωση δικτύων ύδρευσης πόσιμου ύδατος» όλου του Δήμου Κορινθίων (πλην της πόλεως Κορίνθου) προϋπολογισμού 4.600.000 €. Το συγκεκριμένο έργο ύστερα από ενέργειες του Δημάρχου Αλέξανδρου Πνευματικού έχει ήδη λάβει την προένταξη από την Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων.
· Εγκρίθηκε η αποδοχή των φακέλων των μελετών των έργων «Κατασκευή Νηπιαγωγείων και Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου και κατασκευή σχολικού συγκροτήματος Αρχαίας Κορίνθου» από την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας (τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση), δεδομένου ότι με το Καλλικράτη η αρμοδιότητα κατασκευής σχολικών κτιρίων ανήκει στους Δήμους.
· Για τον ίδιο λόγο έγινε αποδοχή φακέλων των μελετών των έργων «Κατασκευή νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο Κορίνθου και 1ο Λύκειο Κορίνθου».
· Εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορινθίων Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας (ΔΑΕΚΑΑΠ) από τη Δημοτική Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρεία Κορινθίων (ΔΑΚΕΚ) με συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 300.000 €. Η ονομασία της νέας εταιρείας είναι Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων (ΔΑΕΚ). Παράλληλα εγκρίθηκαν οι ισολογισμοί χρήσης 2009-2010.
· Αποφασίστηκε η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δίμηνης διάρκειας 35 ατόμων για τη φύλαξη των χωματερών , τη δασοπροστασία τη θερινή αντιπυρική περίοδο και για τη προστασία των λουομένων (ναυαγοσώστες).
· Εγκρίθηκαν οι απολογισμοί έτους 2010 των νομικών προσώπων του Δήμου Κορινθίων:
-Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Κορινθίων
-Δ΄ ΚΑΠΗ Εξαμιλίων
-ΣΤ ΚΑΠΗ Κορίνθου

 


                                                                                                                           Από το γραφείο τύπου
 

Leave a Comment