Συμμετοχή του Δήμου στη φιλοξενία παλαίμαχων ποδοσφαιριστών

 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
        ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 250
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 13/31-05-2011)
 
ΘΕΜΑ 6o Ε.Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στη φιλοξενία των παλαίμαχων
                               ποδοσφαιριστών κατά τον ποδοσφαιρικό αγώνα που  
                               διοργανώνει ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών  
                               Κορινθίας προς τιμή του αείμνηστου Γιάννη Στέφα»
 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31 – 05 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 21790/27.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Παππάς Αντώνης
8.      Σταματάκης Μάριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Φόρτης Φώτης
11.Κεφάλας Σταύρος
12.Λαμπρινός Παναγιώτης
13.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
14.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
15.Γκερζελής Ιωάννης
16.Τζαναβάρας Δημήτριος
17.Καμπάς Νικόλαος
18.Γιώτης Κων/νος
19.Τόγιας Σωκράτης
20.Κορδώσης Χρήστος
21.Ζαχαριάς Σπυρίδων
22.Γιάννου Νικολέττα 
23.Καρπούζης Γρηγόριος
24.Δασκαλοπούλου Σοφία
25.Αθανασάκος Θωμάς
26.Μπάκουλης Δημήτριος
27.Τσαρμπού Ευφροσύνη
28.Ζήμος Κων/νος
29.Κολοκούρης Νικόλαος
30.Μελέτης Χρήστος
31.Δράκος Παναγιώτης
32.Φαρμάκης Γεώργιος
33.Οικονόμου Γεώργιος
34.Βατουσιάδης Νικόλαος
35.Πούρος Γεώργιος
36.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ρούκης Βασίλειος
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Λέκκα Σοφία
4.       Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
          
      Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5)
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 14. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 15.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 16.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 17.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.  ΓκούμαςΓεώργιος–Κόρφος                     
5.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
         
 
                                                         
 

 
Προσήλθε στην αρχή  της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το θέμα «Συμμετοχή του Δήμου στη φιλοξενία των παλαίμαχων ποδοσφαιριστών κατά τον ποδοσφαιρικό αγώνα που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Κορινθίας προς τιμή του αείμνηστου Γιάννη Στέφα», διότι θα πραγματοποιηθεί την 04-06-2011. Το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν’ αποφασίσει επ’ αυτού. 

Απόφαση: 250   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 5/31-05-2011 αίτηση του Συνδέσμου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Νομού Κορινθίας, με την οποία αιτείται τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων Παλαιμάχων Σ.Π.Ν. Κορινθίας – ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2011 στο Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ο ανωτέρω ποδοσφαιρικός αγώνας διοργανώνεται προς τιμήν του αείμνηστου ποδοσφαιριστή και συμπολίτη μας Γιάννη Στέφα, ο οποίος διακρίθηκε για την αγωνιστικότητα του ως παίκτης της Κορίνθου, του ΠΑΟΚ και της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Πρότεινε τη συμμετοχή του Δήμου με ποσό 1.500,00 €, με το οποίο θα καλυφθούν οι δαπάνες φιλοξενίας των μελών της ομάδας παλαιμάχων του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης (διαμονή στις 03-06-2011 και διατροφή 30 ατόμων). Είναι μια εκδήλωση αθλητικού περιεχομένου, στις δαπάνες της οποίας μπορεί να συμμετέχει ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β  του Ν. 3463/2006
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων παλαιμάχων Σ.Π.Ν. Κορινθίας – ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης από τον Σύνδεσμο Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Ν. Κορινθίας που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2011 στο Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου, με το ποσό των 1.500,00 €. Η ανωτέρω διοργάνωση γίνεται προς τιμή του αείμνηστου ποδοσφαιριστή και συμπολίτη μας Γιάννη Στέφα.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες φιλοξενίας των μελών της ομάδας παλαιμάχων του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης (διαμονή στις 03-06-2011 και διατροφή 30 ατόμων).
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2011 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» αρχικού προϋπολογισμού 50.000,00 €.
            Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 1.500,00 €.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 250 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ