Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 15/06/2011

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                               Κόρινθος 17-06-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων τη Τετάρτη 15/06/2011 με την απουσία της μείζονος μειοψηφίας, η οποία απεχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Μεταξύ των κυριότερων θεμάτων που συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις ήσαν τα εξής:
· Ομόφωνα εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο «Κίνημα Πολιτών Καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε». Στόχος είναι ο Δήμος να συμμετέχει ενεργά στην πανελλαδική καμπάνια του Κινήματος, ώστε όλοι οι Κορίνθιοι συμπολίτες μας να προτιμούν τα ελληνικά προϊόντα στα πλαίσια του εφικτού, διότι αφενός μεν δεν στερούνται ποιότητος και αφετέρου με την μείωση των εισαγωγών δημιουργούνται θέσεις εργασίας, που ιδιαίτερα τη σημερινή κρίσιμη περίοδο το έχει απόλυτη ανάγκη ο τόπος.
· Ομόφωνα εγκρίθηκε η παραλαβή 348 μπλε κάδων ανακύκλωσης από την συνεργαζόμενη εταιρεία ΕΕΑΑ Α.Ε. που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη του συστήματος ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ σε όλα τα μήκη και πλάτη του νέου Δήμου Κορινθίων, όπως άλλωστε είχε υποσχεθεί προεκλογικά η Δημοτική Αρχή. Σύντομα θα ανακοινωθεί με ειδικά φυλλάδια που θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν στο κοινό, η εφαρμογή του προγράμματος σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου.
· Η Δημοτική Αρχή στα πλαίσια στήριξης του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου και προκειμένου να συμβάλλει στην οικονομική στήριξή του, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την σύναψη προγραμματικής σύμβασης Δήμου Κορινθίων και Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου για τρία χρόνια με ετήσια συμβολή του Δήμου το ποσόν των 10.000 € , το οποίο θα καταβληθεί από δημοτικούς πόρους. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση.
· Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η σύσταση των δύο νομικών προσώπων του Δήμου που αφορούν τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μετά την εξέλιξη αυτή το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκταμίευση των αναγκαίων ποσών για την κάλυψη των επιτακτικών λειτουργικών αναγκών των σχολείων του νέου Δήμου Κορινθίων.
· Στα πλαίσια τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και του δημοτικού προϋπολογισμού ομόφωνα εγκρίθηκε πίστωση 30.000 € για την εγκατάσταση κεραιών λήψης και μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος στην περιοχή της δημοτικής ενότητας Σολυγείας.
· Ομόφωνα εγκρίθηκε η υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα Δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.
· Ομόφωνα εγκρίθηκε η ικανοποίηση αιτημάτων διαφόρων φορέων και συλλόγων για επιχορήγηση του Δήμου Κορινθίων ή συμμετοχή στις εκδηλώσεις τους σε όλα σχεδόν τα τοπικά διαμερίσματα του, όπως αναφέρονται παρακάτω:
-Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Λεχαίου
-Χορευτικός και Λαογραφικός Σύλλογος Άσσου «Η Ρέα»
-Πολιτιστικός Σύλλογος Περιγιαλίου ΑΠΟΛΛΩΝ
-Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Βασιλείου
-Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ξυλοκέριζας
-Πολιτιστικός Σύλλογος Κλένιας για τη διοργάνωση της Γιορτής του ΒΕΡΙΚΟΚΟΥ
-Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Ιωάννου για τη διοργάνωση της Γιορτής της ΓΚΙΟΣΑΣ
-Κορινθιακή Εστία Λέων Σγουρός για το 10ο τριήμερο Παρεμβατικού Κινηματογράφου
-Στα Χνάρια του Αποστόλου Παύλου (διοργάνωση από το Δήμο)
-Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής (διοργάνωση από το Δήμο)

 

                                                                                             Από το γραφείο τύπου