Έκφραση διαμαρτυρίας

 

 
                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 192
(Απόσπασμα από το πρακτικό της 11/16-5-2011)
 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: «Έκφραση διαμαρτυρίας προς την Κυβέρνηση για τον παραγκωνισμό των Κορινθίων Πολιτών κατά το διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ)»
                               
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 16 – 05 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 18131/12.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Μελέτης Χρήστος
5.      Καμπούρης Χαράλαμπος
6.      Περόγαμβρος Μιχάλης
7.      Χατζής Μιχάλης
8.      Παππάς Αντώνης
9.      Δράκος Παναγιώτης
10.Σταματάκης Μάριος
11.Φαρμάκης Γεώργιος
12.Λέκκας Πέτρος
13.Οικονόμου Γεώργιος
14.Φόρτης Φώτης
15.Λέκκα Σοφία
16.Βατουσιάδης Νικόλαος
17.Κεφάλας Σταύρος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
22.Κολοκούρης Νικόλαος
23.Γκερζελής Ιωάννης
24.Τζαναβάρας Δημήτριος
25.Γιώτης Κων/νος
26.Τόγιας Σωκράτης
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
29.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Ζαχαριάς Σπυρίδων
32.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
33.Κασίμης Χαράλαμπος
34.Δασκαλοπούλου Σοφία
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Πούρος Γεώργιος
37.Μπάκουλης Δημήτριος
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Καμπάς Νικόλαος
2.      Καρπούζης Γρηγόριος
3.      Γιάννου Νικολέττα
4.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
  
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι  (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο  (02)
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.  Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  2.  Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  3.  Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  4.  Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  5.   Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 6.Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  7.  Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
 8.     ΑνδριανόπουλοςΒασίλειος-K. Άσσος       
  9.   Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
 10.ΠαρασκευάςΠαναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 11.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 12.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι          
 14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 15.ΓκούμαςΓεώργιος– Κόρφος                     
 16.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 17.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 18.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 19.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 20.ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                            
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.     ΔόντηςΣταμάτιος- Γαλατάκι                                                                  
 

Προσήλθαν στο μέσον της συζήτησης του 4ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Μελέτης και Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
Αποχώρησαν στο τέλος του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής και 2) Ρούκης Βασίλειος.         
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 192 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
Με την υπ΄ αριθμ. 11694/ΕΓΔΕΚΟ 0576 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,  που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 68/17-03-2011 ορίστηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΑΕΔΙΚ Α.Ε.).
Δυστυχώς ουδείς Κορίνθιος συμπολίτης μας ή έστω ελκών την καταγωγή από την Κορινθία συμπεριλαμβάνεται στο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο.
Προσωπικά θεωρώ προσβολή προς τον Κορινθιακό Λαό να μην υπάρχει ούτε ένας Κορίνθιος εκπρόσωπος στο διοικητικό γίγνεσθαι της Διώρυγος Κορίνθου.
Το γεγονός αυτό αφενός μεν,  δεν βοηθά την εταιρεία να έχει πλήρη ενημέρωση για τα Κορινθιακά πράγματα και να λαμβάνει τις καλύτερες αποφάσεις προς το συμφέρον της Κορινθιακής Κοινωνίας.
Αφετέρου δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση στους όμορους Δήμους Κορινθίων – Λουτρακίου και Αγίων Θεοδώρων για την κατάσταση της εταιρείας Διώρυγος Κορίνθου, τις προοπτικές της και τις πολιτικές που χαράζονται από την εταιρεία ερήμην της Κορινθιακής κοινωνίας.
Προτείνω να εκφράσουμε την διαμαρτυρία μας προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου και την Κυβέρνηση για τον παραγκωνισμό της Κορινθιακής κοινωνίας κατά τον ορισμό των μελών του νέου Δ.Σ. της ΑΕΔΙΚ.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους.
 
Ο κ. Κων/νος Γιώτης μεταξύ των άλλων είπε: Θεωρώ άκαιρο να πάρουμε απόφαση διαμαρτυρίας επειδή με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία πιστεύω ότι έπρεπε να είχε κλείσει,   γι΄ αυτό και το καταψηφίζω .
 
Ο κ. Χαράλαμπος Κασίμης μεταξύ των άλλων είπε: η απλή συμμετοχή ενός Κορίνθιου εκπροσώπου σε ένα συμβούλιο που υπολειτουργεί δεν έχει σημασία. Εξάλλου η εταιρεία δεν έκανε καμία προσπάθεια ώστε να υπάρξει  ανάπτυξη.
 
Ο κ. Γεώργιος Πούρος μεταξύ των άλλων είπε: Να υπενθυμίσω ότι και που υπήρχαν Κορίνθιοι εκπρόσωποι στην ΑΕΔΙΚ, όταν πουλήθηκε δεν αντέδρασαν. Για την ανάπτυξη πρέπει να παρέμβει η Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
( Μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Γιώτη Κων/νου, 2. Κορδώση Χρήστου, 3. Κούτουλα Νικολάου και 4. Ζαχαριά Σπύρου).
 
Εκφράζει την  διαμαρτυρία του προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου και την Κυβέρνηση για τον παραγκωνισμό της Κορινθιακής  κοινωνίας  κατά το διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ) με την μη τοποθέτηση κανενός Κορίνθιου συμπολίτη μας στη σύνθεση του.   
        Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 192 / 2011 .
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ               Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ