ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Κόρινθος, 23-6-2011 
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 26463
                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                     
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                           
                ΠΛΗΡ.:                                                                                                  
                ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                                                        
 
                                                                                                                                                               
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 27η Ιουνίου 2011:   ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης
 
 1. -Συζήτηση για την αυξανόμενη εγκληματικότητα στα όρια του Δήμου μας.
 2. -Ονομασία Πλατείας Αντιδημάρχου Γιάννη ΑΝΔΡΕΟΥ.
 3. -Ρύθμιση οφειλών (άρθρο 54 Ν. 3979/11).
 4. -Έγκριση μελέτης κατακόρυφης/οριζόντιας σήμανσης ποδηλατοδρόμων πόλεως Κορίνθου και συμπλήρωση της υπάρχουσας κανονιστικής διάταξης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Κορίνθου.
 5. -Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας-ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου».
 6. –Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση-Διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας»
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου Δήμου Κορινθίων Α΄Φάση»
 8. Παράταση προθεσμίας έργου «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Δήμου Τενέας».
 9. -Συνέχιση –επέκταση εργασιών έρευνας όλου του νέου Δήμου Κορινθίων στα πλαίσια της Προγραμματικής σύμβασης με το πανεπιστήμιο της Πεσκάρα.
 10. -Αγορά ακινήτου στο Στεφάνι για δημιουργία πλατείας και δημοτικού καταστήματος.
 11. –Καταβολή επιδόματος υπαλλήλων από τα παράβολα αλλοδαπών έτους 2010.
 12. -Μετατόπιση περιπτέρου στην Κόρινθο.
 13. -Έγκριση θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου.
 14. -Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχ. Κορίνθου «Ο Απόλλων» για συμμετοχή του Δήμου στις εκδηλώσεις.
 15. -Αίτηση Μικρασιατικής Στέγης για συμμετοχή του Δήμου στις εκδηλώσεις «Μικρασιατικά 2011».
 16. -Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Μαψιωτών για συμμετοχή στην εκδήλωση του Συλλόγου.
 17. -Αίτηση Λέσχης Τζαζ Κορίνθου για συμμετοχή του Δήμου στο Φεστιβάλ Τζαζ βαλκανικών συγκροτημάτων.
 18. -Αίτηση Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Κατακαλίου για` συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση «Νύχτα με φεγγάρι στην παραλία Λυχναρίου».
 19. -Αιτήματα Πολιτιστικών Συλλόγων για επιχορηγήσεις.
 20. -Αίτημα Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας Σολυγείας για επιχορήγηση στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας.
 21. -Αίτημα Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αθικίων για οικον. Ενίσχυση στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας.
 22. –Έγκριση δαπανών μετάβασης της δημοτικής   Χορωδίας Πολύμνια Τενέας στην Ιταλία.
 23. -Αίτημα Ανδριανού Μιχαήλ για χορήγηση άδειας στάσιμης υπαίθριας καντίνας σε ιδιόκτητο οικόπεδο στο Χιλιομόδι.
 24. -Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος.
 25. -Έγκριση απολογισμού Β΄ ΚΑΠΗ έτους 2010.
 26. -Έγκριση απολογισμού Πνευματικού Κέντρου Σολυγείας έτους 2009.
 27. -Έγκριση απολογισμού Πνευματικού Κέντρου Σολυγείας έτους 2010.
 28. -Αίτηση Παναγιώτη Σιώκου (πλυντήριο αυτοκινήτων) γι’ απότμηση πεζοδρομίου Πυλαρινού 93.
 29. -Αίτηση Δήμητρας Γκεζερλή για διαγράμμιση απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου γκαράζ στην οικία της Αράτου 84A.
 30. -Παραχώρηση αυτοκινήτου στη ΔΕΥΑΚ.
 31. -Εκμίσθωση καταστημάτων ΟΕΚ στις εργατικές κατοικίες Ποσειδωνίας.
 32. -Τροποποίηση της αριθμ. 36/12-1-2011 απόφασης Δ.Σ. περί εξουσιοδότησης του Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για συναλλαγές του Δήμου με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ κ.λ.π.
 33. – Τροποποίηση της αριθμ. 37/12-1-2011 απόφασης Δ.Σ. περί εξουσιοδότησης υπογραφών για την έκδοση επιταγών Τραπέζης
 34. Αίτηση Αθανασίου Καραγιάννη γι’   αγορά βιβλίων.
 35. -Αίτηση για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο.
 36. -Αίτηση για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο.
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ