Η Δημοτική Αρχή επιχορηγεί το Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                      Κόρινθος 24-06-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοτική Αρχή στα πλαίσια στήριξης των φορέων που προάγουν τον πολιτισμό και την διατήρηση της ιστορικής μνήμης της πόλεως και του νομού μας θα συνδράμει το Ι.ΛΜ.Κ. (Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου), προκειμένου να συμβάλλει στην οικονομική στήριξή του. Γι΄ αυτό τον λόγο, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων και του Ι.Λ.Μ.Κ με διάρκεια τριών ετών και με ετήσια συμβολή του Δήμου που ανέρχεται στο ποσόν των 10.000 € , το οποίο θα καταβληθεί από δημοτικούς πόρους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση, αναγνωρίζοντας την πρωταρχικής σημασίας συμβολή του ΙΛ.Μ.Κ., στην πολιτιστική εν γένει ζωή της πόλης, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα τόσο των εκπαιδευτικών της περιοχής όσο και των πολιτών της, σχετικά με τη στήριξη του Ι.Λ.Μ.Κ. για τη συνέχιση της λειτουργίας του.
Η Κόρινθος, απέκτησε το συγκεκριμένο Μουσείο του Νεώτερου Ελληνισμού, το μοναδικό στο είδος του στην Κορινθία, χάρη στην πρωτοβουλία της αείμνηστης Κορινθίας Αλκμήνης Γαρταγάνη-Πετροπούλου. Το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο, έχει κατορθώσει έως σήμερα να λειτουργεί ανελλιπώς, με τη συμπαράσταση του Δήμου Κορινθίων και με χορηγίες ευαισθητοποιημένων πολιτών.

 

Όλα αυτά τα χρόνια το Ι.ΛΜ.Κ. οργανώνει περιοδικές εκθέσεις, εκδηλώσεις, επιστημονικές ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης όχι μόνο της Κορινθίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, τα οποία παρακολουθούν ετησίως 2500 μαθητές, επιτελώντας με το παραπάνω το σκοπό για τον οποίον ιδρύθηκε.
Παρόλη την ιδιαιτερότητα και την μοναδικότητά του, το Μουσείο αντιμετωπίζει κυρίως εδώ και ένα χρόνο προβλήματα, αδυνατώντας να καλύψει τις πάγιες ανάγκες του, οι οποίες περιλαμβάνουν τους μισθούς ακόμα, των τριών υπαλλήλών του καθώς και την αδυναμία του για την σωστή συντήρηση των Μουσειακών αντικειμένων. Η ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας του θα επιφέρει και την διακοπή των εκπαιδευτικών, επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, με αποτέλεσμα η πολιτιστική απώλεια για την Κόρινθο θα είναι μεγάλη, αφού το Ι.ΛΜ.Κ. διαθέτει μεγάλη επισκεψιμότητα, ευρισκόμενο μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης μας.
Η Δημοτική Αρχή ευελπιστεί ότι με την στήριξη που θα παράσχει στο Μουσείο, θα μπορέσει να συνεχίσει την λειτουργία του, αφού εκτός των άλλων, ευρίσκεται στο κέντρο της πόλης μας όπου ενσωματωμένο στη ζωή της Κορίνθου αποτελεί έναν σημαντικό πόλο έλξης πολιτισμού και μνήμης, τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους ξένους επισκέπτες.

 

                                                                                                                              Από το γραφείο τύπου