Εκδήλωση

 

                                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 256
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 13/31-05-2011)
 
ΘΕΜΑ 6o Η.Δ.: «Συνδιοργάνωση με την Ένωση Αρκάδων  Κορινθίας «Το Μαίναλο» της εκδήλωσης «προς Κορινθίους».
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31 – 05 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 21790/27.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Παππάς Αντώνης
8.      Σταματάκης Μάριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Φόρτης Φώτης
11.Κεφάλας Σταύρος
12.Λαμπρινός Παναγιώτης
13.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
14.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
15.Γκερζελής Ιωάννης
16.Τζαναβάρας Δημήτριος
17.Καμπάς Νικόλαος
18.Γιώτης Κων/νος
19.Τόγιας Σωκράτης
20.Κορδώσης Χρήστος
21.Ζαχαριάς Σπυρίδων
22.Γιάννου Νικολέττα
23.Καρπούζης Γρηγόριος
24.Δασκαλοπούλου Σοφία
25.Αθανασάκος Θωμάς
26.Μπάκουλης Δημήτριος
27.Τσαρμπού Ευφροσύνη
28.Ζήμος Κων/νος
29.Κολοκούρης Νικόλαος
30.Μελέτης Χρήστος
31.Δράκος Παναγιώτης
32.Φαρμάκης Γεώργιος
33.Οικονόμου Γεώργιος
34.Βατουσιάδης Νικόλαος
35.Πούρος Γεώργιος
36.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ρούκης Βασίλειος
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Λέκκα Σοφία
4.       Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος                                        

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5)

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 14. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 15.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 16.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 17.ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                            
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
5.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
         
 
                                                        
 

 
Προσήλθε στην αρχή  της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου
 
Απόφαση: 256   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η Ένωση Αρκάδων με το από 10-04-2011 έγγραφό της αιτήθηκε τη συμμετοχή του Δήμου μας στην διοργάνωση της εκδήλωσης «Προς Κορινθίους», η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28η Ιουνίου 2011 στο προαύλιο χώρο το 1ου και 13ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε να συμμετέχει ο Δήμος στην ως άνω εκδήλωση με το ποσό των 5.000,00€, με το οποίο θα καλυφθούν οι δαπάνες για την αμοιβή της ορχήστρας. Πρόκειται για μια πολιτιστικού περιεχομένου διοργάνωση, στις δαπάνες της οποίας μπορεί να συμμετέχει ο Δήμος σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους.
 
Ο κ. Κων/νος Γιώτης μεταξύ των άλλων είπε: είμαι αντίθετος σε αυτή την εκδήλωση την ημέρα της μεγάλης γιορτής του πολιούχου της πόλης μας πρέπει να κάνουμε κάποια εκδήλωση που να κάνει τη διαφορά. Δεν ταιριάζει η γιορτή του πολιούχου της πόλης μας όπως γίνεται, είναι προσβλητικό να περνάει η περιφορά της εικόνας και να αντικρίζετε αυτή η κατάσταση. Η χρηματοδότηση των πανηγυριών να γίνεται από τους συλλόγους και όχι από το Δήμο.
 
Ο κ. Βασιλειος Κωνσταντογιάννης μεταξύ των άλλων είπε: Να γίνει πρόσκληση  όλων των πρεσβευτών των χωρών και Δημάρχων των πόλεων που πέρασε ο Απόστολος Παύλος και να δοθεί μεγαλύτερη αίγλη στην γιορτή του πολιούχου της πόλης μας.
 
Ο κ. Γεώργιος Πούρος μεταξύ των άλλων είπε: Όσο αφορά το θέμα η άποψη μου συμπίπτει με του κ. Γιώτη   στο μέλλον θα το δούμε πως θα το γιορτάζουμε.
 
Η κ. Ευφροσύνη Τσαρμπού  μεταξύ των άλλων είπε: Διαφωνούμε με την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης.
 
Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων είπε: Υπάρχει ένας θεσμός εδώ και πολλά χρόνια από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Πιστεύω ότι μέχρι να βρούμε την εκδήλωση που θα κάνει την διαφορά και όλοι επιθυμούμε για τον εορτασμό του πολιούχου της πόλης μας να συνεχίσουμε τις εκδηλώσεις όπως έχουν προγραμματιστεί.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το από 10-04-2011 έγγραφο της Ένωσης Αρκάδων Ν. Κορινθίας «Το Μαίναλο», την εισήγηση του Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ
[μειοψηφούντων των κ.κ. 1) Δασκαλοπούλου Σοφίας, 2) Αθανασάκου Θωμά, 3) Τσαρμπού Ευφροσύνης, 4) Κορδώση Χρήστου, 5) Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή, 6) Γιάννου Νικολέττας, 7) Μπάκουλη Δημήτριου, 8) Κωνσταντογιάννη Βασιλείου, 9) Γιώτη Κων/νου
 και 10) Ζαχαριά Σπυρίδωνα]
 
Τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Προς Κορινθίους 2011» από την Ένωση Αρκάδων Ν. Κορινθίας «Το Μαίναλο», η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28/6/2011 στο προαύλιο χώρο το 1ου και 13ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου με το ποσό των 5.000,00€. Με το ποσό αυτό θα καλυφθεί η δαπάνη αμοιβής της λαϊκής δημοτικής ορχήστρας.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 με ΚΑ15/6471.0001 και τίτλο «πολιτιστικές εκδηλώσεις», για συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση «Προς Κορινθίους 2011» της Ένωσης Αρκάδων Ν. Κορινθίας «Το Μαίναλο»  συνολικού ποσού 5.000,00 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/ 256 / 2011 .-
   
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ