Έγκριση Τελετής

 

                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 259
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 13/31-05-2011)
 
ΘΕΜΑ 9o Η.Δ.: «Έγκριση Τελετής λαμπαδηδρομίας –άφιξης φλόγας της 
                  Ελπίδας των Special Olympics στη Κόρινθο  »
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31 – 05 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 21790/27.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Παππάς Αντώνης
8.      Σταματάκης Μάριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Φόρτης Φώτης
11.Κεφάλας Σταύρος
12.Λαμπρινός Παναγιώτης
13.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
14.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
15.Γκερζελής Ιωάννης
16.Τζαναβάρας Δημήτριος
17.Καμπάς Νικόλαος
18.Γιώτης Κων/νος
19.Τόγιας Σωκράτης
20.Κορδώσης Χρήστος
21.Ζαχαριάς Σπυρίδων
22.Γιάννου Νικολέττα
 
23.Καρπούζης Γρηγόριος
24.Δασκαλοπούλου Σοφία
25.Αθανασάκος Θωμάς
26.Μπάκουλης Δημήτριος
27.Τσαρμπού Ευφροσύνη
28.Ζήμος Κων/νος
29.Κολοκούρης Νικόλαος
30.Μελέτης Χρήστος
31.Δράκος Παναγιώτης
32.Φαρμάκης Γεώργιος
33.Οικονόμου Γεώργιος
34.Βατουσιάδης Νικόλαος
35.Πούρος Γεώργιος
36.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ρούκης Βασίλειος
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Λέκκα Σοφία
4.       Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος                                               


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5)  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος         
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 14. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 15.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 16.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 17.ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                            
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
5.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
         
 
                                                        
 

 
Προσήλθε στην αρχή  της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου
 
Απόφαση: 259   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι οι Παγκόσμιοι αγώνες Special Olympics 2011 θα φιλοξενηθούν στην Ελλάδα από 25/6/2011 έως και 4/7/2011.
Η Οργανωτική-Εκτελεστική Επιτροπή Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics-Αθήνα 2011 με το αριθμ. 1690/2011 έγγραφό της μας γνωστοποίησε το πρόγραμμα διεξαγωγής της λαμπαδηδρομίας και της άφιξης της Φλόγας των Special Olympics στην Κόρινθο την Παρασκευή 10/06/2011, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:
 
17:45Έναρξη της Λαμπαδηδρομίας από Γεωργίου Παπανδρέου & Εθνικής Αντιστάσεως–
           Τερματισμός Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου.
18:00Έναρξη Τελετής. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (διάρκεια τελετής 45’)
18:45Πέρας Τελετής. Αναχώρηση Δαμασκηνού- αριστερά Ερμού- δεξιά Παραλιακή-
           Εκκλησία Αγ. Νικολάου.
19 :00Αναχώρηση για Λουτράκι.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου κ. Γεωργίου Φαρμάκη, η οποία έχει ως εξής:
<<Ο Δήμος Κορινθίων προτίθεται να πραγματοποιήσει μια θερμή υποδοχή της φλόγας των Special Olympics με τη συμμετοχή μαθητών από όλα τα Ειδικά Σχολεία και όσους Τοπικούς Φορείς είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στον τομέα των Αμεα και του αθλητισμού.
Για τις ανωτέρω δράσεις και πιο συγκεκριμένα για την τελετή υποδοχής άφιξης της φλόγας θα χρειαστούν οι κάτωθι δαπάνες:
·        Για εκτυπώσεις προσκλήσεων-αφισών 
·        Για ταχυδρομικά τέλη
·        Catering για τους λαμπαδηδρόμους και τους συνοδούς τους που θα περιλαμβάνει: αναψυκτικά, νερά και σάντουιτς
·        Για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της τελετής που θα περιλαμβάνει χορευτικά, τραγούδια και άλλες δράσεις
·        Για την φωτογραφική κάλυψη της Λαμπαδηδρομίας και της Τελετής
Για την πραγματοποίηση της λαμπαδηδρομίας και της τελετής άφιξης της φλόγας των Special Olympics στην πόλη μας θα χρειαστούν συνολικά δαπάνες έως του ποσού των 2.500,00€ που θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2011.
Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πραγματοποίηση της λαμπαδηδρομίας και της τελετής άφιξης της φλόγας των Special Olympics στην πόλη μας>>
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα, και τις διατάξεις της παρ. 3αβ του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Εγκρίνει δαπάνη ποσού 2.500,00 € για την λαμπαδηδρομία και  τελετή υποδοχής της φλόγας των Special Olympics που θα γίνει την Παρασκευή 10/6/2011 στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου με τη συμμετοχή μαθητών από όλα τα Ειδικά Σχολεία και όσους Τοπικούς Φορείς είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στον τομέα των Αμεα και του αθλητισμού.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν δαπάνες για εκτυπώσεις προσκλήσεων-αφισών, ταχυδρομικά τέλη, catering με αναψυκτικά, νερά και σάντουιτς για τους λαμπαδηδρόμους και τους συνοδούς τους, ηχητική και φωτιστική κάλυψη της τελετής που θα περιλαμβάνει χορευτικά, τραγούδια και άλλες δράσεις και φωτογραφική κάλυψη της Λαμπαδηδρομίας και της Τελετής.
2. Η κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋ/σμού με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων» ποσού 50.000,00 €.
 
3. Ψηφίζει τη διάθεση ποσού 2.500,00 €  της ανωτέρω σχετικής πίστωσης  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/ 261 / 2011 .-
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ