Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα Θερινών Κατασκηνώσεων του Δ.Κορινθίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                                   Κόρινθος 27-06-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Κορινθίων στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής έχει ως προτεραιότητα το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων που στηρίζουν το παιδί. Ένα από αυτά είναι και το πρόγραμμα «Θερινών Κατασκηνώσεων» για οικονομικά αδύνατες οικογένειες του Δήμου μας.
Με το πρόγραμμα των «Παιδικών Κατασκηνώσεων» δίνεται η ευκαιρία, σε 45, αγόρια ή κορίτσια του Δήμου μας, οικονομικά αδύνατων οικογενειών, ηλικίας από 6 έως 17 ετών, να σταλούν για έντεκα ημέρες (το κάθε παιδί), σε μια εκ’ των ιδιωτικών κατασκηνώσεων αφού ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις των παιδιών.

Οι κατασκηνώσεις για τις οποίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς να δηλώσουν συμμετοχή είναι οι κάτωθι:
· FREELAND στο Χιλιομόδι Κορινθίας
· RANCH στο Σοφικό Κορινθίας
· SUMMER FUN στην Ξυλοκέριζα Κορινθίας

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι για τις οποίες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή οι γονείς είναι οι κάτωθι:
· 11 Ιουλίου έως και 22 Ιουλίου FREELAND-SUMMER FUN
· 13 Ιουλίου έως και 24 Ιουλίου RANCH
· 22 Ιουλίου έως και 2 Αυγούστου FREELAND-SUMMER FUN
· 23 Ιουλίου έως και 3 Αυγούστου RANCH
· 4 Αυγούστου έως και 15 Αυγούστου FREELAND-SUMMER FUN
· 5 Αυγούστου έως και 16 Αυγούστου RANCH
· 14 Αυγούστου έως και 25 Αυγούστου RANCH
· 15 Αυγούστου έως και 26 Αυγούστου FREELAND-SUMMER FUN

· Η επιλογή των παιδιών που θα συμμετέχουν θα γίνει έπειτα από αιτήσεις των ενδιαφερόμενων οικογενειών και την καταβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών :
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
3. Ταυτότητα γονέα ή κηδεμόνα
4. Οικογενειακό βιβλιάριο ασφαλιστικού φορέα
5. Εκκαθαριστικό που αφορά τα εισοδήματα του 2010 και Εκκαθαριστικό που αφορά τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2009 (σε περίπτωση που δεν έχει βγει εκκαθαριστικό του 2010)
6. Φορολογική δήλωση που αφορά τα εισοδήματα του έτους 2010 (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία) (και πάντως με φορολογική δήλωση έως των 15.000€ με ένα παιδί, 16.500€ με δύο παιδιά και 22.000 με τρία παιδιά, 23.500€ με τέσσερα παιδιά, 25.000€ με πέντε παιδιά και 26.500€ με έξι παιδιά και άνω.
7. Ε9
8. Άλλα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες στην οικογένεια (πιστ. Υγείας, διαζευκτήριο, ανεργία κ.λ.π.)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αιτήσεις στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων καθημερινά 07:30-15:00.

ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ. 27413.61022 κ. Σπυροπούλου ή κ. Καραθανασοπούλου.


                                                                                                                 Από το γραφείο τύπου