Έγκριση προγράμματος θερινών κατασκηνώσεων

 

                                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                                 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 262
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 13/31-05-2011)
 
ΘΕΜΑ 13o Η.Δ.: «Έγκριση προγράμματος θερινών κατασκηνώσεων στο Δήμο μας»
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31 – 05 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 21790/27.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Παππάς Αντώνης
8.      Σταματάκης Μάριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Φόρτης Φώτης
11.Κεφάλας Σταύρος
12.Λαμπρινός Παναγιώτης
13.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
14.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
15.Γκερζελής Ιωάννης
16.Τζαναβάρας Δημήτριος
17.Καμπάς Νικόλαος
18.Γιώτης Κων/νος
19.Τόγιας Σωκράτης
20.Κορδώσης Χρήστος
21.Ζαχαριάς Σπυρίδων
22.Γιάννου Νικολέττα
 
23.Καρπούζης Γρηγόριος
24.Δασκαλοπούλου Σοφία
25.Αθανασάκος Θωμάς
26.Μπάκουλης Δημήτριος
27.Τσαρμπού Ευφροσύνη
28.Ζήμος Κων/νος
29.Κολοκούρης Νικόλαος
30.Μελέτης Χρήστος
31.Δράκος Παναγιώτης
32.Φαρμάκης Γεώργιος
33.Οικονόμου Γεώργιος
34.Βατουσιάδης Νικόλαος
35.Πούρος Γεώργιος
36.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ρούκης Βασίλειος
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Λέκκα Σοφία
4.       Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος                                       


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.   Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
10.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
13.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
14. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
15.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
16.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
17.ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                            
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      
5.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
         
 
                                                        
 

 
Προσήλθε στην αρχή  της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου
 
Απόφαση: 262   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξηςέθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτην εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Στα πλαίσια της Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας, θεωρούμε μείζονος σημασίας, την στήριξη των παιδιών οικονομικά αδυνάτων οικογενειών και οικογενειών που βιώνουν ιδιαίτερες συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Με το πρόγραμμα των θερινών κατασκηνώσεων προτιθέμεθα να δώσουμε την ευκαιρία σε παιδιά που βιώνουν δύσκολες κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις να ζήσουν λίγες μέρες ξεγνοιασιάς σε μια θερινή κατασκήνωση της περιοχής μας.
Βάση του άρθρου 75 παρ.5 και 202 παρ.2 του ν. 3463/2006 ένα τέτοιο πρόγραμμα εμπίπτει στην ανάληψη δράσης τοπικής εμβέλειας εφαρμογής κοινωνικού προγράμματος προς ενίσχυση των οικονομικά αδυνάτων.
Το πρόγραμμα των «Παιδικών κατασκηνώσεων» είναι ένα κοινωνικό πρόγραμμα του οποίου η μελέτη γίνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας και εφαρμόζεται από ιδιωτικές κατασκηνώσεις. Στόχος του προγράμματος είναι η προσφορά προς τα παιδιά κατοίκων – οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, της ευκαιρίας δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Ο Δήμος, με το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να στηρίξει τον κάτοικο – οικονομικά αδύνατο γονέα και να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες για την υγιή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών της πόλης μας. Οι κατασκηνώσεις, προσφέρουν στα παιδιά ημέρες ξεγνοιασιάς, εκτόνωσης παιχνιδιού και ψυχαγωγίας με σεβασμό στην προσωπικότητα του παιδιού. Επιδιώκουν να ζήσουν τα παιδιά, ανεκτίμητες εμπειρίες που θα τα βοηθήσουν στην ανεξαρτητοποίηση, στην αυτοέκφραση και δραστηριοποίησή τους. Να ανακαλύψουν νέες κλίσεις και ταλέντα καθώς και την ικανότητα επικοινωνίας όπως αυτή αναπτύσσεται μέσα από την ομαδική ζωή με συνομήλικους. Μέσα από ειδικά μελετημένα προγράμματα, που εφαρμόζονται στις κατασκηνώσεις καθ’ όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους και περιλαμβάνουν αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες και ψυχαγωγία όπως: ποδόσφαιρο, basket, volley, tennis, κολύμβηση, χορό, θέατρο, κινηματογράφο, παιχνίδια γνώσεων καθώς και πολλά άλλα, παρέχεται στα παιδιά ουσιαστική αγωγή ψυχής και νέοι ορίζοντες. Εμπειρίες που πολλά παιδιά δεν έχουν την δυνατότητα να νοιώσουν στην καθημερινότητα τους λόγω ιδιαίτερων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που βιώνουν.
Με το πρόγραμμα των «Παιδικών Κατασκηνώσεων» δίνεται η ευκαιρία, σε 45, αγόρια ή κορίτσια του Δήμου μας, ηλικίας από 6 έως 17 ετών, που διαφορετικά δεν έχουν την ευκαιρία, να σταλούν για έντεκα ημέρες (το κάθε παιδί), σε μια εκ’ των ιδιωτικών κατασκηνώσεων αφού ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις των παιδιών.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά που φιλοξενούνται από Ιδρύματα που εδρεύουν στο Δήμο μας π.χ. «Χαμόγελο του Παιδιού» και ομογενείς (μόνιμοι κάτοικοι).
Η επιλογή των παιδιών που θα συμμετέχουν θα γίνει έπειτα από αιτήσεις των ενδιαφερόμενων οικογενειών και την καταβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση μονίμου κατοικίας, αντίγραφο ταυτότητας, αντίγραφο βιβλιαρίου ασφαλιστικού φορέα, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του 2010 και εκκαθαριστικού του 2009 (και πάντως με φορολογική δήλωση έως των 15.000€ με ένα παιδί, 16.500€ με δυο παιδιά και 22.000 με τρία παιδιά, 23.500€ με τέσσερα παιδιά, 25.000€ με πέντε παιδιά και 26.500€ με έξι παιδιά και άνω, βάσει του Νόμου 3808 άρθρο 1 και του σχετικού πίνακα ανώτατου ύψους συνολικού οικογενειακού εισοδήματος στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, ενώ θα συνυπολογίζονται ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες που βιώνει η οικογένεια όπως ανεργία, χηρεία ή διαζύγιο κ.λ.π. οι οποίες και διαπιστώνονται μετά από την κατάθεση των αντίστοιχων δικαιολογητικών. 
Ο προϋπολογισμός του παραπάνω κοινωνικού προγράμματος, των «Παιδικών Κατασκηνώσεων» για το έτος 2011, θα ανέρχεται στο ποσό των 13.500,00€ πλέον ΦΠΑ και συνολικού ποσού 15.000,00 € με το ΦΠΑ. 
Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πραγματοποίηση του προγράμματος θερινών κατασκηνώσεων στο Δήμο μας>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις των άρθρων 75 § 5 και 202 § 2 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το πρόγραμμα των θερινών παιδικών κατασκηνώσεων, στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, το οποίο απευθύνεται σε παιδιάοικονομικά αδυνάτων οικογενειών και οικογενειών που βιώνουν ιδιαίτερες συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Στόχος του προγράμματος είναι η προσφορά προς τα παιδιά κατοίκων – οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, της ευκαιρίας δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Ο Δήμος, με το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να στηρίξει τον κάτοικο – οικονομικά αδύνατο — γονέα και να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες για την υγιή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών της πόλης μας. Οι κατασκηνώσεις, προσφέρουν στα παιδιά ημέρες ξεγνοιασιάς, εκτόνωσης, παιχνιδιού και ψυχαγωγίας με σεβασμό στην προσωπικότητα του παιδιού.
Με το πρόγραμμα των «Παιδικών Κατασκηνώσεων» θα δοθεί η ευκαιρία, σε 45, αγόρια ή κορίτσια του Δήμου μας, ηλικίας από 6 έως 17 ετών, που διαφορετικά δεν έχουν την ευκαιρία, να σταλούν για έντεκα ημέρες (το κάθε παιδί), σε μια εκ’ των ιδιωτικών κατασκηνώσεων αφού ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις των παιδιών.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά που φιλοξενούνται από Ιδρύματα που εδρεύουν στο Δήμο μας π.χ. «Χαμόγελο του Παιδιού» και ομογενείς (μόνιμοι κάτοικοι).
Η επιλογή των παιδιών που θα συμμετέχουν θα γίνει έπειτα από αιτήσεις των ενδιαφερόμενων οικογενειών και την καταβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση μονίμου κατοικίας, αντίγραφο ταυτότητας, αντίγραφο βιβλιαρίου ασφαλιστικού φορέα, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του 2010 και εκκαθαριστικού του 2009 (και πάντως με φορολογική δήλωση έως των 15.000€ με ένα παιδί, 16.500€ με δυο παιδιά και 22.000 με τρία παιδιά, 23.500€ με τέσσερα παιδιά, 25.000€ με πέντε παιδιά και 26.500€ με έξι παιδιά και άνω, βάσει του Νόμου 3808 άρθρο 1 και του σχετικού πίνακα ανώτατου ύψους συνολικού οικογενειακού εισοδήματος στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, ενώ θα συνυπολογίζονται ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες που βιώνει η οικογένεια όπως ανεργία, χηρεία ή διαζύγιο κ.λ.π. η οποίες και διαπιστώνονται μετά από την κατάθεση των αντίστοιχων δικαιολογητικών. 
Ο προϋπολογισμός του παραπάνω κοινωνικού προγράμματος, των «Παιδικών Κατασκηνώσεων» για το έτος 2011, θα ανέρχεται στο ποσό των 13.500,00€ πλέον ΦΠΑ. Η σχετική πίστωση θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2010 και θα βαρύνει τον κωδικό 15/6117.0005 και τίτλο «Αμοιβές για πρόγραμμα θερινών κατασκηνώσεων» συνολικού ποσού 15.000 €.
3. Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
           
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/ 262 / 2011 .-
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ