Εδκηλώσεις

 

                                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                                   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 260
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 13/31-05-2011)
 
ΘΕΜΑ 10o Η.Δ.: «Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης με θέμα ΄΄Απλός, Υγιεινός
                               και οικονομικός τρόπος διατροφής»
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31 – 05 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 21790/27.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Χατζής Μιχάλης
7.      Παππάς Αντώνης
8.      Σταματάκης Μάριος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Φόρτης Φώτης
11.Κεφάλας Σταύρος
12.Λαμπρινός Παναγιώτης
13.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
14.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
15.Γκερζελής Ιωάννης
16.Τζαναβάρας Δημήτριος
17.Καμπάς Νικόλαος
18.Γιώτης Κων/νος
19.Τόγιας Σωκράτης
20.Κορδώσης Χρήστος
21.Ζαχαριάς Σπυρίδων
22.Γιάννου Νικολέττα
 
23.Καρπούζης Γρηγόριος
24.Δασκαλοπούλου Σοφία
25.Αθανασάκος Θωμάς
26.Μπάκουλης Δημήτριος
27.Τσαρμπού Ευφροσύνη
28.Ζήμος Κων/νος
29.Κολοκούρης Νικόλαος
30.Μελέτης Χρήστος
31.Δράκος Παναγιώτης
32.Φαρμάκης Γεώργιος
33.Οικονόμου Γεώργιος
34.Βατουσιάδης Νικόλαος
35.Πούρος Γεώργιος
36.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ρούκης Βασίλειος
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Λέκκα Σοφία
4.       Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
                                               

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5)  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 11.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 14. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 15.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 16.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 17.ΧριστοδούλουΠαναγιώτης- Αθίκια                                            
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
5.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
         
 
                                                        
 

 
Προσήλθε στην αρχή  της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου
 
Απόφαση: 260   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης Έγκριση   πραγματοποίησης εκδήλωσης με θέμα ΄΄Απλός, Υγιεινός και οικονομικός τρόπος διατροφής΄΄ έθεσε υπόψη των μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:  
 
<<O Δήμος Κορινθίων με την υπ’ αριθμ. 15/327/15.09.2009 απόφαση Δ.Σ. είχε εγκρίνει την συμμετοχή μας στο πρόγραμμα πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας. Στα πλαίσια του μακροχρόνιου αυτού προγράμματος ανά έξι μήνες οριοθετείται μια νέα θεματική ενότητα μια «βήμα προς βήμα» μαθητεία της διατροφικής ισορροπίας της διατροφικής ισορροπίας με συνεχείς και επικεντρωμένες ενέργειες με πολύ μικρά παιδιά ώστε να ευνοηθεί μια εποικοδομητική συνέχεια.
Το εξάμηνο που διανύουμε Ιανουάριος-Ιούνιος έχει ως θεματική ενότητα «απλός, υγιεινός & οικονομικός τρόπος διατροφής»και μέσα από διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις που συμμετέχουν τα ίδια τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών της πόλης μας θα προσπαθήσουμε να τα μυήσουμε σε έναν υγιεινό τρόπο διατροφής, όπου κάθε γεύμα θα αποτελείται, από τροφές που θα συνδυάζουν τη μεγαλύτερη δυνατή διατροφική αξία με οικονομικές τιμές και απλό τρόπο παρασκευής ώστε να προωθήσουμε την ιδέα της ανάγκης της καθιέρωσης της υγιεινής διατροφής στην περίοδο οικονομικής κρίσης που περνάμε αξιοποιώντας τις οικονομικότερες και με μεγάλη διατροφική αξία τροφές. Στα πλαίσια της θεματικής αυτής ενότητας και σε μια προσπάθεια τα παιδιά να μπούνε στη διαδικασία της βιωματικής μάθησης μέσω διαδραστικών παιχνιδιών που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 στον πεζόδρομο Εθνικής Αντίστασης & Κύπρου και σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών οι εκδηλώσεις θα μεταφερθούν στην Αίθουσα Γεωργίου Σάμιου του Θεάτρου Κορίνθου (Πανεπιστήμιο – Κολοκοτρώνη& Δαμασκηνού).
Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω δράσεων θα χρειαστούν δαπάνες:
·        Για εκτυπώσεις, φυλλαδίων, αφισών και του βραβευμένου τετράφυλλου οικονομικών, απλών & υγιεινών συνταγών που θα φτιάξουν οι ίδιοι οι μαθητές των σχολείων που θα συμμετέχουν
·        Για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, του παραμυθιού και κουκλοθεάτρου
·        Για την φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης
·        Πούλμαν για τη μεταφορά των παιδιών από τα πιο απομακρυσμένα Δημοτικά σχολεία του Δήμου μας που θα συμμετέχουν Αγγελόκαστρου, Άσσου και άλλα
·        Διάφορα υλικά που θα χρειαστούν για την εκδήλωση:
για τη ζωγραφική, για την ανάγνωση παραμυθιού & το κουκλοθέατρο (Βιβλίο, χαρτί, μπογιές και βαφές διάφορες, μαρκαδόρους διάφορους, χαρτοταινίες, , κορδέλες διάφορες, διάφορες πλαστικοποιήσεις σε εκπαιδευτικά μηνύματα, τιμοκατάλογους, καρτέλες κ.λ.π.) που θα χρειαστούν για την εκδήλωση 
  • αναμνηστικά μικρά δώρα, κουτάλια, για τους μαθητές που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση
  • Catering για τις δράσεις γευσιγνωσίας, διαγωνισμό επιλογής των τροφών μεγαλύτερης της διατροφικής αξίας & οικονομικότερων τροφών και από τις ομάδες των παιδιών προσφέροντας τον πλήρη εξοπλισμό και service που θα χρειαστούν για την εκδήλωση (όπως στήσιμο ομπρελών, τραπεζιών, πλαστικά κουτάλια κ.λ.π.):
α) πέντε είδη με υγιεινά και οικονομικά φαγητά (όπως μπριαμ, φακές κ.λ.π.) τα οποία θα δοκιμάζουν τα παιδιά με κλειστά μάτια με στόχο να αναγνωρίσουν γεύσεις
 β)την προμήθεια πολλών διαφορετικών φρούτων καθώς και άλλων ειδών πρωινού ή επιδορπίου που θα επιλέγουν μεταξύ όλων, οι μικροί μαθητές με γνώμονα την τιμή και τις βιταμίνες. Συνολικό Κόστος:
Για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων και δράσεων συνολικά θα χρειαστούν δαπάνες έως του ποσού των 4.700,00€ που θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2011.
Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων σχετικά με το θέμα «απλός, υγιεινός & οικονομικός τρόπος διατροφής» δράση που αφορά το πρόγραμμα πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ by EPODE.>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Δημάρχου , την ανάγκη ενημέρωσης και μύησης των μικρών παιδιών στη σωστή διατροφή, για τη πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούσης της κας Ευφροσύνης Τσαρμπού)
 
      — Εγκρίνει δαπάνη ποσού 4.700 € για τη πραγματοποίηση εκδηλώσεων με θέμα «Απλός , υγιεινός και οικονομικός τρόπος διατροφής» στα πλαίσια του προγράμματος πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ by EPODE.
            Οι εκδηλώσεις -δράσεις  θα πραγματοποιηθούν την 9/6/2011 στον πεζόδρομο Εθνικής Αντίστασης & Κύπρου και σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών οι εκδηλώσεις θα μεταφερθούν στην αίθουσα Γεωργίου Σάμιου του Θεάτρου Κορίνθου (Πανεπιστήμιο – Κολοκοτρώνη & Δαμασκηνού).
            Με το παραπάνω ποσό θα καλυφθούν δαπάνες για εκτύπωση φυλλαδίων, αφισών και του βραβευμένου τετράφυλλου οικονομικών, απλών & υγιεινών συνταγών που θα φτιάξουν οι ίδιοι οι μαθητές των σχολείων που θα συμμετέχουν ,  ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, του παραμυθιού και κουκλοθέατρου , φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, πούλμαν για τη μεταφορά των παιδιών από τα πιο απομακρυσμένα Δημοτικά σχολεία του Δήμου μας που θα συμμετέχουν Αγγελόκαστρου, Άσσου και άλλα, διάφορα υλικά που θα χρειαστούν για την εκδήλωση: για τη ζωγραφική, για την ανάγνωση παραμυθιού & το κουκλοθέατρο (Βιβλίο, χαρτί, μπογιές και βαφές διάφορες, μαρκαδόρους διάφορους, χαρτοταινίες, , κορδέλες διάφορες, διάφορες πλαστικοποιήσεις σε εκπαιδευτικά μηνύματα, τιμοκατάλογους, καρτέλες κ.λ.π.), αναμνηστικά μικρά δώρα, κουτάλια, για τους μαθητές που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση, catering για τις δράσεις γευσιγνωσίας, διαγωνισμό επιλογής των τροφών μεγαλύτερης της διατροφικής αξίας & οικονομικότερων τροφών και από τις ομάδες των παιδιών προσφέροντας τον πλήρη εξοπλισμό και service που θα χρειαστούν για την εκδήλωση (όπως στήσιμο ομπρελών, τραπεζιών, πλαστικά κουτάλια κ.λ.π.), πέντε είδη με υγιεινά και οικονομικά φαγητά (όπως μπριαμ, φακές κ.λ.π.) τα οποία θα δοκιμάζουν τα παιδιά με κλειστά μάτια με στόχο να αναγνωρίσουν γεύσεις, την προμήθεια πολλών διαφορετικών φρούτων καθώς και άλλων ειδών πρωινού ή επιδορπίου που θα επιλέγουν μεταξύ όλων, οι μικροί μαθητές με γνώμονα την τιμή και τις βιταμίνες.
           
     Η κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα βαρύνει τον εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2011 με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» ποσού 89.600€.
 
     Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 4.700,00 €
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
           
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/ 260 / 2011 .-
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ