Συμμετοχή των Παιδικών Σταθμών του Δ.Κορινθίων στο επιδοτούμενο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                             Κόρινθος 01-07-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε ότι και για το Σχολικό Έτος 2011-2012 οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Κορινθίων συμμετέχουν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα της Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με επιδοτούμενες θέσεις βρεφών και νηπίων ανά Σταθμό ως εξής :
 

                                                                           ΘΕΣΕΙΣ ΒΡΕΦΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΩΝ
Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ                                            30                              40
Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ                           20                              50
Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ                                                                  0                              40
Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ                                                                  0                              40
Ε΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ Δ.Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                    0                              30
ΣΤ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ                      0                              30
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ                 0                               40
 

Παρακαλούνται όλες οι ωφελούμενες μητέρες, που πληρούν τις προϋποθέσεις, να καταθέσουν με προσωπική τους ευθύνη αιτήσεις εγγραφής μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. , Μυλλέρου 73-77 , ΤΚ 104 36 ΑΘΗΝΑ με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» από 24/06/2011 έως 11/07/2011 ώρα 17.00 μ.μ.
Οι μητέρες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα δεν θα υποχρεούνται στην καταβολή τροφείων.
Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και την αίτηση μπορείτε να αναζητήσετε: στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.ΤΑ.Α. www.eetaa.gr , στα ΚΕΠ του Δήμου μας, στους Παιδικούς Σταθμούς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων www.korinthos.gr
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών μας θα παρασχεθεί υποστήριξη για την συμπλήρωση της αίτησης από τις Προϊσταμένες των Παιδικών Σταθμών .

                                                                                                                    Από το γραφείο τύπου