Ανάρτηση Κτηματολογικών Πινάκων & Διαγραμμάτων για την διέλευση αγωγού φυσικού αερίου στο Δήμο μας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                           Κόρινθος 04-07-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Κορινθίων εισέρχεται και αυτός στον ενεργειακό χάρτη με την διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου εντός των ορίων του, η οποία θα αλλάξει την φυσιογνωμία του τόπου μας. Γι΄ αυτό τον λόγο, θα αναρτηθούν Κτηματολογικοί Πινάκες και Διαγράμματα για την «Οριστική Τοπογραφική Μελέτη Χάραξης του Αγωγού Φυσικού Αερίου» που θα αφορά συγκεκριμένες περιοχές διέλευσης του αγωγού στον Δήμο μας.
Κρίνεται απαραίτητη η παρουσία των συνδημοτών μας στις έδρες των κατά τόπων Δημοτικών Κοινοτήτων, όπου μέσω των αναρτήσεων των σχετικών πινάκων θα μπορούν να επαληθεύσουν, συμπληρώσουν ή διορθώσουν τα στοιχεία τους. Με αυτό τον τρόπο θα αποφύγουν οι συμπολίτες μας μελλοντική ταλαιπωρία τους για εκ των υστέρων συμπληρώσεις ή διορθώσεις, καθυστερήσεις των αποζημιώσεων κ.λ.π.
Η διαδικασία ανάρτησης κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, θα ξεκινήσει:

Tην Πέμπτη 7/7/2011 από τις 10.00 π.μ. στην Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων,

To Σάββατο 9/7/2011, την ίδια πάντα ώρα και με την ίδια διαδικασία, θα ακολουθήσει η Τοπική Κοινότητα Σολομού και Αρχαίας Κορίνθου,

Την Κυριακή 10/7/2011, από τις 10.00 π.μ., είναι η σειρά της Τοπικής κοινότητας του Κουταλά

Την Δευτέρα 11/7/2011 από τις 10.00 π.μ. η ανάρτηση θα γίνει στην έδρα της Τοπικής Κοινότητας του Αγίου Βασιλείου.                                                                                                                     

                                                                                                               από το γραφείο τύπου