Eκδήλωση

 

                                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
                     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 275
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 14/15-06-2011)
 
ΘΕΜΑ 2o ΕΗΔ: «Έγκριση πραγματοποίησης χορευτικής εκδήλωσης με την ονομασία “1η Παγκορινθιακή συνάντηση τμημάτων παραδοσιακού χορού στο ανοιχτό θέατρο Σολυγείας στις 15,16,17 Ιουλίου 2011” »
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 15 – 06 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 24338/10.06.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος
 5. Χατζής Μιχάλης
 6. Παππάς Αντώνης
 7. Σταματάκης Μάριος
 8. Λέκκας Πέτρος
 9. Φόρτης Φώτης
 10. Κεφάλας Σταύρος
 11. Λαμπρινός Παναγιώτης
 12. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Τζαναβάρας Δημήτριος
 16. Καμπάς Νικόλαος
 17. Γιώτης Κων/νος
 18. Τόγιας Σωκράτης
 19. Κορδώσης Χρήστος
 20. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 21. Ρούκης Βασίλειος
 22. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος 
 23. Καρπούζης Γρηγόριος
 24. Δασκαλοπούλου Σοφία
 25. Αθανασάκος Θωμάς
 26. Ζήμος Κων/νος
 27. Κολοκούρης Νικόλαος
 28. Μελέτης Χρήστος
 29. Δράκος Παναγιώτης
 30. Φαρμάκης Γεώργιος
 31. κονόμου Γεώργιος
 32. Βατουσιάδης Νικόλαος
 33. Πούρος Γεώργιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Λέκκα Σοφία
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Περόγαμβρος Μιχάλης
2.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
3.      Μπάκουλης Δημήτριος
4.      Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
6.      Γιάννου Νικολέττα                            


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά  (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν πέντε (5)

   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι            
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 12.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 14.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 15.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 16. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 17.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                     
 
                                         
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
3.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
4.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
5.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
         
 
                                                        
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Κων/νος Γιώτης, 2) Γρηγόρης Καρπούζης, 3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 4) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 5) Χρήστος Κορδώσης, 6) Βασίλης Ρούκης και 7) Σπυρίδων Ζαχαριάς ζήτησαν την  αναβολή της συνεδρίασης λόγω της σημερινής πανελλήνιας απεργιακής κινητοποίησης και αποχώρησαν πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων αφού δεν έγινε δεκτή η πρόταση τους.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το θέμα  
«Έγκριση πραγματοποίησης χορευτικής εκδήλωσης με την ονομασία “1η Παγκορινθιακή συνάντηση τμημάτων παραδοσιακού χορού στο ανοιχτό θέατρο Σολυγείας στις 15,16,17 Ιουλίου 2011”» προκειμένου να προγραμματιστούν έγκαιρα οι εκδηλώσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού. 

Απόφαση: 275 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων προτίθεται να πραγματοποίηση χορευτική εκδήλωση με την ονομασία «1η  Παγκορινθιακή συνάντηση τμημάτων παραδοσιακού χορού στο ανοιχτό θέατρο Σολυγείας στις 15,16,17 Ιουλίου 2011» που καθόλα έχει ως κατωτέρω:
                 
            Η εκδήλωση θα γίνει στο ανοιχτό θέατρο Σολυγείας με την ονομασία “1η Παγκορινθιακή συνάντηση τμημάτων παραδοσιακού χορού στις 15,16,17 Ιουλίου 2011”».
            Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν τμήματα από όλο το Νομό Κορινθίας τα οποία θα χορέψουν παραδοσιακούς Ελληνικούς χορούς, και θα παρουσιάσουν και δρώμενα που πηγάζουν από τα ήθη και έθιμα της περιοχής μας.     
Θα συμμετέχουν:
1)     Τα χορευτικά τμήματα της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας,
2)     Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος»,
3)     Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξαμιλίων,
4)     Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ΙΒΙΚΟΣ Λουτρακίου,
5)     Το Λύκειο Ελληνίδων – Παράρτημα Κιάτου,
6)     Η Πνευματική Στέγη Ζευγολατιού,
7)     Το Πνευματικό – Πολιτιστικό κέντρο Λεχαίου Δ. Κορινθίων,
8)     Το Πολιτιστικό κέντρο Αγίων Θεοδώρων,
9)     Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κλένιας,
10)Το χορευτικό τμήμα του Δήμου Νεμέας,
11) Το Πνευματικό κέντρο Αθικίων,
12) Ο Αθλητικός – Πολιτιστικός – Γυμναστικός Σύλλογος Απόλλων Αθικιων,
13) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απόλλων Αρχαίας Κορίνθου,
14) Το Πνευματικό κέντρο Νεότητας Αγίου Νικολάου Κορίνθου.
 
Σκοπός είναι η καθιέρωση της συνάντησης αυτής των χορευτικών τμημάτων, καθώς είναι αναγκαίο να διατηρούμε και να προάγουμε την παράδοση μας, τα ήθη και τα έθιμα μας, καθώς και να γνωρίζουμε στους νέους μας, δίνοντας τους την δυνατότητα να έρχονται κοντά στον Πολιτισμό και την κουλτούρα της περιοχής μας και της Ελλάδος γενικότερα.
Για την ανωτέρω εκδήλωση θα χρειαστούν οι κάτωθι δαπάνες.
 • Προμήθεια αεροπανώ και εκτυπώσεις αφισών που θα αναφέρεται ο τόπος και η ημερομηνία της εκδήλωσης και θα αναρτηθούν σε διάφορα σημεία του Δήμου ποσού 344,40 €.
 • Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης στις 15,16,και 17 Ιουλίου ποσού 2.000,00 €.
 • Μπουφέ με νερά αναψυκτικά, σάντουϊτς και λοιπά εδέσματα για τα παιδιά των χορευτικών τμημάτων που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση ποσού 720,00 €.
 • Παραδοσιακή ορχήστρα που θα πλαισιώσει την εκδήλωση το τριήμερο 15,16,17 Ιουλίου ποσού 11.123,00 € (μαζί με το ΙΚΑ μουσικών).
 
            Πρόκειται για μια πολιτιστικού περιεχομένου διοργάνωση, στις δαπάνες της οποίας μπορεί να καλύψει ο Δήμος σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους.
 
Η κα. Σοφία Δασκαλοπούλου  μεταξύ των άλλων είπε: Η κίνηση πολιτών έχει προτείνει ότι στην αρχή της χρονιάς πρέπει να γίνεται προγραμματισμός των εκδηλώσεων με τον προϋπολογισμό τους. Η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι ενδιαφέρουσα αλλά τη βρίσκω πρόχειρη για να φτάσει στο επίπεδο Φεστιβάλ. Επίσης πιστεύω ότι το ποσό είναι μεγάλο λόγω και της οικονομικής κρίσης που επικρατεί.
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα εκτεθέντα την εισήγηση του Πρόεδρου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. 1. Δασκαλοπούλου Σοφίας και 2. Αθανασάκου Θωμά)
 
Α)   ΕΓΚΡΙΝΕΙ την διοργάνωση χορευτικής εκδήλωσης με την ονομασία «1η  Παγκορινθιακή συνάντηση τμημάτων παραδοσιακού χορού στο ανοιχτό θέατρο Σολυγείας στις 15,16,17 Ιουλίου 2011» συνολικού ποσού 14.187,40 € για κάλυψη των δαπανών αεροπανώ, Ηχητική και φωτιστική κάλυψη, μπουφέ με νερά αναψυκτικά , σάντουϊτς και λοιπά εδέσματα για τα παιδιά των χορευτικών τμημάτων και Παραδοσιακή ορχήστρα που θα πλαισιώσει την εκδήλωση. Πρόκειται για μια πολιτιστικού περιεχομένου διοργάνωση, τις δαπάνες της οποίας μπορεί να καλύψει ο Δήμος σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006..
 
Β)  Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 με ΚΑ15/6471.0001 και τίτλο «πολιτιστικές εκδηλώσεις», για διοργάνωση της χορευτικής εκδήλωσης με την ονομασία «1η  Παγκορινθιακή συνάντηση τμημάτων παραδοσιακού χορού στο ανοιχτό θέατρο Σολυγείας στις 15,16,17 Ιουλίου 2011».
 
Γ) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ τον κ. Δήμαρχο Κορινθίων για τις δικές του ενέργειες.
 
Δ) Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14 / 275 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21-06-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ