Εκδηλώσεις

 

 
                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
          ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 322
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 15/27-06-2011)
 
ΘΕΜΑ 13o Η.Δ.: «Έγκριση θερινών   Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου»
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 27 – 06 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 26463/23.06.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
4.      Καμπούρης Χαράλαμπος
5.      Περόγαμβρος Μιχάλης
6.      Παππάς Αντώνης
7.      Σταματάκης Μάριος
8.      Λέκκας Πέτρος
9.      Φόρτης Φώτης
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Λαμπρινός Παναγιώτης
12.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Τζαναβάρας Δημήτριος
15.Καμπάς Νικόλαος
16.Μπάκουλης Δημήτριος
17.Τόγιας Σωκράτης
18.Κορδώσης Χρήστος
19.Ζαχαριάς Σπυρίδων
20.Ρούκης Βασίλειος
21.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
22.Καρπούζης Γρηγόριος
23.Δασκαλοπούλου Σοφία
24.Αθανασάκος Θωμάς
25.Ζήμος Κων/νος
26.Μελέτης Χρήστος
27.Δράκος Παναγιώτης
28.Φαρμάκης Γεώργιος
29.Οικονόμου Γεώργιος
30.Βατουσιάδης Νικόλαος
31.Πούρος Γεώργιος
32.Λέκκα Σοφία
33.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
34.Γιάννου Νικολέττα
35.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χατζής Μιχάλης
2.      Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
3.      Γιώτης Κων/νος
4.      Κασίμης Χαράλαμπος
5.      Κολοκούρης Νικόλαος
6.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής                                              


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα οκτώ (18) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν τέσσερις (4)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  5.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  6.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  8.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 10.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 12.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 13. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 15.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 16. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 17.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      
 18.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
                                       
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
4.      Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 
         
 
                                                         
 

Η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε μετά τη συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης και ο κ. Νικόλαος Κούτουλας αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 8ου θέματος. 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 322  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το πρόγραμμα διοργάνωσης θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το έτος 2011 που έχει ως εξής:
 
 1. Παιδικό θέατρο:
«Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ» (Θέατρο του Παιδιού) Πλατεία Συνοικισμού, Σάββατο 9/7/2011
Τιμή 2.500,00 € + ΦΠΑ (575,00 €)=3.075,00 €,  
ΣΥΝΟΛΟ = 3.075,00.
 
 
 1. ΣΥΝΑΥΛΙΑ : ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΙΚΑΚΗΣ
Ανοιχτό Θέατρο Σολυγείας Σάββατο 9/7/2011
      ΣΥΝΟΛΟ με ηχητικά και ΦΠΑ = 4.000
 
 
 
 
 
 1. ΣΥΝΑΥΛΙΑ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΣΑΚΝΗΣ
Πλατεία Φλοίσβος, Σάββατο 16/7/2011
Τιμή 7.000,00 € + ΦΠΑ (1.610,00 €)=8.610,00 €
Ηχητική και φωτιστική κάλυψη 2.500,00 € + ΦΠΑ (575,00 €)=3.075,00  €,  ΑΕΠΙ 140,00 €
ΣΥΝΟΛΟ = 11.825,00 €
 
 1. ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ:
Παίζουν οι μουσικοί  «Δερεμπέη Ειρήνη, Κουκλάκης Κάρολος, Γκουβέντας Κυριάκος, Κουκλάκης Γεώργιος.
Άγιος Γεώργιος – Πάρκο Καράβι, Κυριακή 17/7/2011
Τιμή 2.500,00 € + ΦΠΑ (575,00 €)= 3.075,00 €
Ηχητική και φωτιστική κάλυψη 600,00 € + ΦΠΑ (138,00 €)=738,00 €
ΣΥΝΟΛΟ = 3.813,00 €
 
 1. ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “LANOVA”
Αρχαία Κόρινθος «ΞΕΝΙΑ» Σάββατο 23/7/2011
Ηχητική και φωτιστική κάλυψη 600,00 € + ΦΠΑ(138,00 €)=738,00 €
Μπουφέ 400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΣΥΝΟΛΟ = 1.138,00 €
 
 1. ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ»
Πλατεία Χιλιομοδίου, Κυριακή 24/7/2011
Τιμή 1.625,00 + ΦΠΑ (373,75)=1.998,75 €
ΣΥΝΟΛΟ = 1.998,75 €
 
7.      ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
Τουρκία, Ρουμανία και Σλοβακία ή Κύπρος
Πλατεία Φλοίσβος, Κυριακή 31/7/2011
Κόστος 3.500,00 €
Ηχητική και φωτιστική κάλυψη 600,00 € + ΦΠΑ(138,00 €)=738,00 €
ΣΥΝΟΛΟ = 4.238,00 €
 
 1. ΣΥΝΑΥΛΙΑ: ΑΓΑΘΩΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΗ
Δημοτικό Θέατρο Σολυγείας, Σάββατο 6/8/2011
      ΣΥΝΟΛΟ με ηχητικά και ΦΠΑ= 3.600,00 €
 
 1.  Κατασκευή εξέδρας στο Συνοικισμό, στο Φλοίσβο και στο Χιλιομόδι 1.500,00 € Χ 3 = 4.500,00 €
Διαφημιστικό υλικό 1.000,00 €
Μετάβαση χορευτικών σε εκδηλώσεις 1.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 7.000,00 €
 
Συνολικό κόστος εκδηλώσεων 40.687,75 €
 
Είναι εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου, τις δαπάνες αυτές μπορεί να καλύψει ο Δήμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3α του Δ.Κ.Κ.      
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διοργάνωση θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το έτος 2011ως εξής:
 1. Παιδικό θέατρο:
«Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ» (Θέατρο του Παιδιού) Πλατεία Συνοικισμού, Σάββατο 9/7/2011
Τιμή 2.500,00 € + ΦΠΑ (575,00 €)=3.075,00 €,  
ΣΥΝΟΛΟ = 3.075,00.
 
 1. ΣΥΝΑΥΛΙΑ : ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΙΚΑΚΗΣ
Ανοιχτό Θέατρο Σολυγείας Σάββατο 9/7/2011
      ΣΥΝΟΛΟ με ηχητικά και ΦΠΑ = 4.000
 
 1. ΣΥΝΑΥΛΙΑ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΣΑΚΝΗΣ
Πλατεία Φλοίσβος, Σάββατο 16/7/2011
Τιμή 7.000,00 € + ΦΠΑ (1.610,00 €)=8.610,00 €
Ηχητική και φωτιστική κάλυψη 2.500,00 € + ΦΠΑ (575,00 €)=3.075,00 €,   ΑΕΠΙ 140,00 €
ΣΥΝΟΛΟ = 11.825,00 €
 
 1. ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ:
Παίζουν οι μουσικοί  «Δερεμπέη Ειρήνη, Κουκλάκης Κάρολος, Γκουβέντας Κυριάκος, Κουκλάκης Γεώργιος.
Άγιος Γεώργιος – Πάρκο Καράβι, Κυριακή 17/7/2011
Τιμή 2.500,00 € + ΦΠΑ (575,00 €)= 3.075,00 €
Ηχητική και φωτιστική κάλυψη 600,00 € + ΦΠΑ (138,00 €)=738,00 €
ΣΥΝΟΛΟ = 3.813,00 €
 
 1. ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “LANOVA”
Αρχαία Κόρινθος «ΞΕΝΙΑ» Σάββατο 23/7/2011
Ηχητική και φωτιστική κάλυψη 600,00 € + ΦΠΑ(138,00 €)=738,00 €
Μπουφέ 400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΣΥΝΟΛΟ = 1.138,00 €
 
 1. ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ»
Πλατεία Χιλιομοδίου, Κυριακή 24/7/2011
Τιμή 1.625,00 + ΦΠΑ (373,75)=1.998,75 €
ΣΥΝΟΛΟ = 1.998,75 €
 
7.      ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
Τουρκία, Ρουμανία και Σλοβακία ή Κύπρος
Πλατεία Φλοίσβος, Κυριακή 31/7/2011
Κόστος 3.500,00 €
Ηχητική και φωτιστική κάλυψη 600,00 € + ΦΠΑ(138,00 €)=738,00 €
ΣΥΝΟΛΟ = 4.238,00 €
 
 1. ΣΥΝΑΥΛΙΑ: ΑΓΑΘΩΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΗ
Δημοτικό Θέατρο Σολυγείας, Σάββατο 6/8/2011
      ΣΥΝΟΛΟ με ηχητικά και ΦΠΑ= 3.600,00 €
 
 
 1.  Κατασκευή εξέδρας στο Συνοικισμό, στο Φλοίσβο και στο Χιλιομόδι 1.500,00 € Χ 3 = 4.500,00 €
Διαφημιστικό υλικό 1.000,00 €
Μετάβαση χορευτικών σε εκδηλώσεις 1.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 7.000,00 €
 
Συνολικό κόστος εκδηλώσεων 40. 687,75 €
 
Εγκρίνει και ψηφίζει δαπάνη ποσού 40. 687,75 € για την διοργάνωση των ανωτέρω εκδηλώσεων, οι οποίες είναι πολιτιστικού περιεχομένου και μπορούν να καλυφθούν  από τον Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3α του Δ.Κ.Κ. 
         
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες όπως αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω, και θα βαρύνουν την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2011 Κ.Α. 15/6471.0001, και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις» ποσού 200.000,00 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
        Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  15 / 322/ 2011
   
 Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                 Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 07 -07 – 2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ