ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

    
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κόρινθος, 14-7-2011 
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 29554
                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                     
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                           
                ΠΛΗΡ.:                                                                                                  
                ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                                                        
 
                                                                                                                                                               
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 18η Ιουλίου 2011:   ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης
 
 1. Αποδοχή δωρεάς 5.535 € από ROCAS Renewables για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου.
 2. Λύση της Αναπτυξιακής και Κατασκευαστικής Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Άσσου-Λεχαίου
 3. Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Σολυγείας
 4. Συμμετοχή στην αύξηση Μετοxικού Κεφαλαίου του ΚΕΚ Α.Ε. (ποσοστό 2,90% Ε. 1.191,61)
 5. Συμμετοχή στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Κορινθιακής Αναπτυξιακής Α.Ε..
 6. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2011 του ν.π. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων»
 7. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2011 του ν.π. «Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων»
 8. Έγκριση 2ου ΑΠΕ έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Άσσου-Λεχαίου»
 9. Αποδοχή χρηματοδότησης 161.700 € από ΣΑΤΑ/Πολιτική Προστασία για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2011
 10. Αποδοχή πρακτικού καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης για προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία Μιλτιάδη Λυμπερόπουλου (ΟΤ Γ.255) σχεδίου πόλης Αγ. Γεωργίου Κορίνθου
 11. Εξέταση όχλησης των Γραφείων Μελετών: 1. Δ. Μαραβέας και Συνεργάτες Ε.Ε. , 2. Ασημούλας Σταγιάννη σχετικά με την α) παραλαβή της μελέτης «Πολεοδομική μελέτη Αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κορίνθου στις περιοχές του παραλιακού μετώπου και της παραρεμάτιας Ζώνης του ρέματος Ξηριά» και β) την έγκριση και εξόφληση του 2ου Σ.Π. του έργου.
 12. Εξέταση όχλησης του Γραφείου Μελετών: Δ. Μαραβέας και Συνεργάτες Ε.Ε. σχετικά με την α) την παραλαβή της μελέτης ΄΄Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Νέου Δήμου Κορινθίων΄΄,β) την εξόφληση του 8ου λογ/σμού και γ) την έγκριση και εξόφληση του 3ου Σ.Π. του έργου.
 13. Αγορά ιδιωτικού δικτύου ύδρευσης στη δημοτική ενότητα Άσσου-Λεχαίου
 14. Πιλοτικό πρόγραμμα αντικατάστασης λαμπτήρων
 15. Τροποποίηση συμβάσεων μίσθωσης σχολικών κτιρίων
 16. Συνδιοργάνωση του 9ου Φεστιβάλ Θεάτρου «ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2011» με το Κορινθιακό Θέατρο ΄΄ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ΄΄
 17. Έκδοση του λευκώματος «Ψήγματα λαϊκής αφήγησης –Η Κόρινθος που χάνεται στο βάθος του χρόνου…» σε συνεργασία με τον συμπολίτη μας Φώτη Σπυρόπουλο
 18. Αίτηση Θεατρικής Σκηνής Χιλιομοδίου, για οικονομική ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
 19.  Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο ερασιτεχνών Αλιέων Κόρφου της Γιορτής της σαρδέλλας στη Τοπική Κοινότητα Κόρφου
 20. Έγκριση απολογισμού Οργανισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών Δήμου Κορινθίων έτους 2010
 21.  Έγκριση απολογισμού Φιλαρμονικής Δήμου Κορινθίων έτους 2010
 22. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση δύο αδειών περιπτέρων στη δημοτική κοινότητα Άσσου
 23. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2011
24 Διάθεση πιστώσεων για πληρωμή Δικηγόρων
      25.Αντικατάσταση της Γραμματέως της Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης
           φορολογικών διαφορών
 1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
27.Έγκριση δαπανών μετάβασης της Δημοτικής Συμβούλου Σοφίας Δασκαλοπούλου  
     στην Αλεξανδρούπολη, για συμμετοχή στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο εκλεγμένων
     Γυναικών στην Τοπ. Αλεξανδρούπολη
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ