9ου Φεστιβάλ Θεάτρου

 

                                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
                                             ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 365
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 16/18-07-2011)
 
ΘΕΜΑ 16ο Η.Δ.: «Συνδιοργάνωση του 9ου Φεστιβάλ Θεάτρου ‘‘ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2011’’ με
                             το Κορινθιακό Θέατρο ‘‘ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ’’»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 18- 07 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 29554/14.07.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Περόγαμβρος Μιχάλης
5.      Παππάς Αντώνης
6.      Σταματάκης Μάριος
7.      Λέκκας Πέτρος
8.      Φόρτης Φώτης
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λαμπρινός Παναγιώτης
11.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Καμπάς Νικόλαος
16.Κολοκούρης Νικόλαος
17.Γιώτης Κων/νος
18.Μπάκουλης Δημήτριος
19.Τόγιας Σωκράτης
20.Κορδώσης Χρήστος
21.Ζαχαριάς Σπυρίδων
22.Ρούκης Βασίλειος
23.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
24.Καρπούζης Γρηγόριος
25.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
26.Δασκαλοπούλου Σοφία
27.Ζήμος Κων/νος
28.Μελέτης Χρήστος
29.Δράκος Παναγιώτης
30.Φαρμάκης Γεώργιος
31.Οικονόμου Γεώργιος
32.Βατουσιάδης Νικόλαος
33.Πούρος Γεώργιος
34.Λέκκα Σοφία
35.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
36.Γιάννου Νικολέττα
37.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
2.      Κασίμης Χαράλαμπος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.   Αθανασάκος Θωμάς                                            


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν επτά (7) 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 12.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 13. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
 14. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                 
 
                                        
          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
3.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
4.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
         
 
                                                        
 

 
Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι: 1) Ιωάννης Γκερζελής, 2) Νικολέττα Γιάννου, 3) Γεώργιος Οικονόμου και 4) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 6ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1)Παναγιώτης Λαμπρινός και 2) Χρήστος Κορδώσης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 12ου θέματος. 
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόφαση: 365 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο της ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 18/21-06-2011 αίτημα του Κορινθιακού Θεάτρου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ», περί διοργάνωσης από το Δήμο, σε συνεργασία μαζί τους, του 9ου Φεστιβάλ Θεάτρου “ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2011” που θα πραγματοποιηθεί από 31-7 έως 10-8 /2011 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου με ελεύθερη είσοδο και στο οποίο θα συμμετέχουν δέκα (10) θίασοι από την Ελλάδα και την Κύπρο και ένας (1) θίασος από το Γυμνάσιο Χιλιομοδίου που διακρίθηκε στο 4ο Φεστιβάλ μαθητικού θεάτρου που διοργάνωσε ο Δήμος.
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το εν λόγω φεστιβάλ έχει γίνει πλέον θεσμός. Είναι κάτι που το περιμένουν οι πολίτες του Δήμου, αλλά και του Νομού. Προτείνω το ποσό των 30.000 €, για την κάλυψη των δαπανών της πιο πάνω διοργάνωσης.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κος Γιώτης Κωνσταντίνος ο οποίος δήλωσε ότι το ποσό που προτείνεται είναι υπερβολικό και αντ’ αυτού πρότεινε το ποσό των 20.000 €.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο η κα Δασκαλοπούλου Σοφία η οποία δήλωσε ότι πρόσφατα ο θίασος «ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ» έχει επιχορηγηθεί και γι’ αυτό το λόγο αντιπρότεινε το ποσό των 15.000 €.
Ο Πρόεδρος διευκρίνισε ότι με το ανωτέρω ποσό που προτάθηκε δεν θα επιχορηγηθεί ο θίασος «ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ» αλλά θα καλυφθούν έξοδα διαμονής των θιάσων που θα συμμετάσχουν στο 9ο Φεστιβάλ Θεάτρου «ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2011» από διάφορα μέρη της Ελλάδας και από την Κύπρο. Με το εν λόγω ποσό θα καλυφθούν δαπάνες εκτύπωσης προσκλήσεων – αφισών – πανό (για προβολή του Φεστιβάλ), διαμονής (Ξενοδοχεία), παράθεση γευμάτων – δείπνων, ηχητική και φωτιστική εγκατάσταση, μεταφορά θιάσων από αεροδρόμιο και λιμάνι, ταχυδρομικά τέλη, προμήθεια αναμνηστικών, συνθέσεων λουλουδιών, αναψυκτικών και νερού.
Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος έθεσε τις τρεις προτάσεις σε ονομαστική ψηφοφορία από την οποία προέκυψαν τα κάτωθι:
    Εικοσιπέντε (25) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.: 1)Σταυρέλης Νικόλαος, 2)Χασικίδης Χρήστος, 3)Καμπούρης Χαράλαμπος, 4)Περόγαμβρος Μιχάλης, 5)Παππάς Αντώνης, 6)Σταματάκης Μάριος, 7)Λέκκας Πέτρος, 8)Φόρτης Φώτης, 9)Κεφάλας Σταύρος, 10)Λαμπρινός Παναγιώτης, 11)Φιλιππακόπουλος Γεώργιος, 12)Χατζής Μιχάλης, 13)Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, 14)Γκερζελής Ιωάννης, 15)Καμπάς Νικόλαος, 16)Κολοκούρης Νικόλαος, 17)Ζήμος Κων/νος, 18)Μελέτης Χρήστος, 19)Δράκος Παναγιώτης, 20)Φαρμάκης Γεώργιος, 21)Οικονόμου Γεώργιος, 22)Βατουσιάδης Νικόλαος, 23) Λέκκα Σοφία, 24) Πούρος Γεώργιος και 25)Τόγιας Σωκράτης ψήφισαν τη πρόταση του κου Προέδρου για συμμετοχή στην ανωτέρω εκδήλωση με το ποσό των 30.000€.
    Δέκα (10) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.: 1)Γιώτης Κωνσταντίνος, 2)Μπάκουλης Δημήτριος, 3)Κορδώσης Χρήστος, 4)Ζαχαριάς Σπυρίδωνας, 5)Ρούκης Βασίλειος, 6) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος, 7)Καρπούζης Γρηγόριος, 8)Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 9)Κούτουλας Νικόλαος, 10)Γιάννου Νικολέτα ψήφισαν την πρόταση του κου Γιώτη για συμμετοχή στην ανωτέρω εκδήλωση με το ποσό των 20.000€.
     Η κα Δασκαλοπούλου Σοφία ψήφισε τη συμμετοχή στην ανωτέρω εκδήλωση με το ποσό των 15.000€.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 περ. α΄ του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 
            Τη συνδιοργάνωση του 9ου Φεστιβάλ Θεάτρου «ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2011» σε συνεργασία με το Κορινθιακό Θέατρο «ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ» που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό θέατρο Κορίνθου με ελεύθερη είσοδο από 31-7 έως 10-8 /2011 και στο οποίο θα συμμετέχουν και θα διαγωνιστούν θίασοι από την Ελλάδα και την Κύπρο και ένας (1) θίασος από το Γυμνάσιο Χιλιομοδίου που διακρίθηκε στο 4ο Φεστιβάλ μαθητικού θεάτρου που διοργάνωσε ο Δήμος.
Οι δαπάνες του πιο πάνω Φεστιβάλ θα ανέλθουν στο ποσό των 30.000 €. Με το εν λόγω ποσό θα καλυφθούν δαπάνες εκτύπωσης προσκλήσεων – αφισών – πανό (για προβολή του Φεστιβάλ), διαμονής (Ξενοδοχεία) , παράθεση γευμάτων – δείπνων, ηχητική και φωτιστική εγκατάσταση, μεταφορά θιάσων από αεροδρόμιο και λιμάνι, ταχυδρομικά τέλη, προμήθεια αναμνηστικών , συνθέσεων λουλουδιών, αναψυκτικών και νερού.
            Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 με ΚΑ15/6471.0001 και τίτλο «πολιτιστικές εκδηλώσεις» αρχικού προϋ/σμού 200.000,00€.
           
           Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης (30.000,00 €).
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
 
 
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16 / 365 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21-07-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ