Συνεργασία 6ου Κ.Α.Π.Η. του Δ.Κορινθίων & Κ.Η.Φ.Η.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

                                                                                                                     Κόρινθος 26-08-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το 6ο Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Κορινθιών σε συνεργασία με το Κ.Η.Φ.Η. (Κέντρο ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων) του Δήμου μας, παρέχει στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, τις κάτωθι υπηρεσίες :


-Ιατρό
-Νοσηλευτική Φροντίδα
-Φυσιοθεραπεία
-Προγράμματα δημιουργίας απασχόλησης
-Προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
-Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης.

 


Το Κ.Η.Φ.Η. λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 π.μ. έως τις 4 μ.μ.

Πληροφορίες : Οδός Περιάνδρου 51Α, Tηλ. 27410-23268

 

                                                                                                        Από το γραφείο τύπου