ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

    
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Κόρινθος 26 Αυγούστου 2011
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                            Αριθμ. Πρωτ. 35182
                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                    
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                          
                ΠΛΗΡ.:  
                ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                                                        
 
                                                                                                                                                               
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 31η Αυγούστου 2011 , ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη   και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
1.      Αίτημα κατοίκων Εξαμιλίων για νέα χάραξη της γραμμής δικτύου Φυσικού Αερίου  
2.      Κατάρτιση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Κορινθίων
3.      Ρύθμιση οφειλών (άρθρο 54 Ν. 3979/11)
4.      Αίτηση Π. Βασιλάκου και Σία Ε.Ε. για έγκριση χώρου κατασκευής εξατμισοδεξαμενής του ελαιοτριβείου στον Άγιο Βασίλειο.
5.      Σφράγιση φρεατίων εκβολής αποχετεύσεων οικιών  στο χείμαρρο Σοφικού
6.      Αγορά ακινήτου στον Άγιο Βασίλειο για επέκταση της πλατείας
7.      Αίτημα κατοίκων για σήμανση διάβασης πεζών στη συμβολή των οδών Πατρών και Αρχ. Μακαρίου
8.      Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Μουσικoύ Σχολείου Κορίνθου
9.      Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην πλατεία Αγιαννιώτικα Ο.Τ. 317
10.Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην πλατεία Αντιδημάρχου ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ
11.-Πιλοτικό πρόγραμμα αντικατάστασης λαμπτήρων
12.Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «Τσιμεντοστρώσεις κοινόχρηστων χώρων Τ.Δ. Αρχ. Κορίνθου» και παράταση προθεσμίας
13.Τροποποίηση της αριθμ. 123/ 23-3-2011 ΑΔΣ περί έγκρισης όρων προγραμματικής σύμβασης με το ΥΠΕΚΑ για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης Άσσου-Λεχαίου-Βόχας, αγωγός μεταφοράς και επέκταση υφιστάμενης ΕΕΛ»
14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής τεχνικής αξιολόγησης της στατιστικής μελέτης για τη κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας στην  οδό Αδειμάντου
15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «Τροποποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Πολύκεντρου (Κλιματισμός, θέρμανση, πυρανίχνευση, ηλεκτρικά» (ΑΜ 43/09)
16.Έγκριση 3ου ΑΠΕ έργου «Οδοποιία Κορίνθου 2009»
17.Παράταση προθεσμίας έργου «Επισκευή δημοτικής οδοποιίας Τ.Δ. Στεφανίου»
18.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ¨Κατασκευαστικά ύδρευσης Δήμου Άσσου Λεχαίου» και παράταση προθεσμίας
19.Έγκριση ονοματοδοσίας οδών Ποσειδωνίας
20.Έγκριση και παραλαβή μελέτης πράξης εφαρμογής Μπαθαρίστρας
21.Αίτηση Σπυριδούλας Φλέκκα για μεταφορά άδειας περιπτέρου.
22.Αδελφοποίηση πόλεων που έλαβαν μέρος στη Ναυμαχία της Σαλαμίνος το 480 π.χ.
23.Αιτήματα Πολιτιστικών Συλλόγων για επιχορηγήσεις
24.Αίτημα Κέντρου Ιστορικών και Λαογραφικών Σπουδών Κορινθίας για συμμετοχή στο 2ο Συνέδριο Κορινθιακών Σπουδών 
25.Αίτημα Ευθύμειου Κέντρου για οικον. ενίσχυση
26. Πραγματοποίηση εκδήλωσης για τη παράδοση σε χρήση της νέας πλατείας και του συμπλέγματος των αγαλμάτων Μ. Αλεξάνδρου και Διογένους στη παραλιακή οδό Μ. Αλεξάνδρου (παραλία Καλάμια)
27.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 9η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών
28.Απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών
29.Διαγραφή μισθωμάτων από χρηματικό κατάλογο 2011 (Καταστήματα ΟΕΚ)
30.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
31.Μείωση χρηματικών ποσών από τέλη 2% στους βεβαιωτικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένων καταχωρήσεων
32.Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
33. Διαγραφή προσαυξήσεων από παραβάσεις ΚΟΚ
34.Έγκριση εξόδων παραστάσεως Προέδρων και Αντιπροέδρων Δημοτικών Νομικών προσώπων
35.Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στη Ρόδο για τις ημερίδες «Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε επίπεδο Δήμου, λεκάνης απορροής, περιφέρειας» και «Διαχείριση στερεών αποβλήτων: από τους ΧΑΔΑ στην Κοινωνία της Ανακύκλωσης»
36.Διάθεση πιστώσεων
37.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋ/σμού
38.Αίτημα εργαζομένων του  Κέντρου Νέων Κορινθίας για μεταφορά προγραμμάτων και προσωπικού στην Περιφέρεια και λύση του Κ.Ν.Κ.
39.Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Rom, Ορισμός αντιπροσώπου για τις Γενικές Συνελεύσεις και άλλα όργανα  και έγκριση μετάβασης στη Θεσσαλονίκη
40.Αίτημα Θεοδόση Κοντόζογλου για αγορά βιβλίου «Κόρινθος Σελίδες από τη Νεότερη Ιστορία της 1834-2011»
41. Τροποποίηση της αριθμ. 35/12-1-2011 ΑΔΣ περί εξουσιοδοτήσεων των υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για συναλλαγές του Δήμου με Τράπεζες Οργανισμούς, ΔΟΥ κ.λ.π.
42.-Τροποποίηση της αριθμ.340/27.6.2011 ΑΔΣ περί εξουσιοδότησης του Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για συναλλαγές του Δήμου με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ κ.λ.π.
43.Τροποποίηση της αριθμ. 341/27-6-2011 ΑΔΣ περί εξουσιοδότησης του Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για την έκδοση επιταγών Τραπέζης
44.Πρακτική άσκηση σπουδαστή ΤΕΙ
45.Μετακίνηση Δημάρχου εκτός έδρας και αποζημίωση
46.Αίτηση συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ