ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κόρινθος, 2-09-2011 

                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 36249      

                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        

                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  

                                                                                                                                        

                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                     

                Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                

              ΠΛΗΡ.: ΤΗΛ.:2741361003 61068                                                                                                                                                        

 

 

 

                                                               

 

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1  του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 7η Σεπτεμβρίου 2011   ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη κι ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.- Εκλογή εκπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.)

2.-  Έγκριση –παραλαβή  της μελέτης σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών αναγκών του Δήμου Κορινθίων

3.- Έγκριση του 1ου ΑΠΕ  του έργου «Οδοποιία Σολομού 2010» και παράταση προθεσμίας

4.- Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τοιχείων εγκιβωτισμού δημοτικών οδών  Δήμου Τενέας»

5.- Ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο των Κοινωφελών Επιχειρήσεων Κορινθίων, Σαρωνικού και Άσσου-Λεχαίου καθώς και των Αναπτυξιακή και Κατασκευαστική Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Άσσου-Λεχαίου και Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Σολυγείας.

6.- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού  Προϋπολογισμού 2011

7.- Απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων

  

                                                                                 

                                                                                                                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

 

 

 

 

    

Leave a Comment