Τα υπέρογκα ποσά που δημοσιεύτηκαν δεν αφορούν υπαλλήλους ή υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

                                                                                                                         Κόρινθος 06-09-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοτική Αρχή Κορινθίων τονίζει εμφατικά ότι δημοσιεύματα που αναφέρονται σε υπέρογκες αμοιβές εργαζομένων του Δήμου Κορινθίων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και επομένως, ουδεμία σχέση έχουν με οποιαδήποτε υπηρεσία ή υπάλληλο του Δήμου μας, του οποίου οι εργαζόμενοι αμείβονται με υποπολλαπλάσια ποσά από αυτά που αναφέρθηκαν στον τύπο.
Ως εκ τούτου, τα σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου δεν μας αφορούν γιατί ο Δήμος Κορινθίων ακολουθεί και εφαρμόζει κατά γράμμα τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έχουν υπογραφεί μεταξύ της Ένωσης Δημοτικών Υπαλλήλων και του Συνδικαλιστικού τους οργάνου και από αυτές, δεν εξαιρείται κανένας υπάλληλος και καμία υπηρεσία του Δήμου μας.
 

                                                                                                                                  Από το γραφείο τύπου