Εγγραφή συμπολιτών μας 3ης ηλικίας στο πρόγραμμα του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                          Κόρινθος 14-09-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφής των συμπολιτών μας της 3ης ηλικίας, στο πρόγραμμα του «Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων» που φιλοξενείται στο κέντρο Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)
Το Πρόγραμμα αυτό, στοχεύει στην ημερησία και επιμελημένη φροντίδα των ηλικιωμένων και στην κατηγορία αυτή, ανήκουν κυρίως τα άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λ.π.) και η εξυπηρέτηση των οποίων, απαιτεί τη δέσμευση των έμμεσα ωφελουμένων προσώπων (άτομα του οικογενειακού, συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος) που ασχολούνται με τη φροντίδα των ηλικιωμένων.
Επιπλέον το πρόγραμμα αυτό, έχει σκοπό αφ ΄ενός την ενίσχυση της απασχολησιμοτητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων προσώπων στην αγορά εργασίας και αφ΄ ετέρου, την υποστήριξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών.

 

το Κ.Η.Φ.Η. παρέχει υπηρεσίες ημερησίας φιλοξενίας στις οποίες περιλαμβάνονται :
o -Ιατρός
o -Νοσηλευτική φροντίδα
o -Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης
o -Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
o -Στο μέτρο του δυνατού, προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Το «Πρόγραμμα» υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

-Το Κ.Η.Φ.Η. λειτουργεί απο Δευτέρα έως Παρασκευή
08:00 – 16:00.

-Οι αιτήσεις θα γίνονται στο κέντρο του Κ.Η.Φ.Η. στην
οδό Περιάνδρου 51 –Κόρινθος
-Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 27410-23268

 

 

 


                                                                                                          από το γραφείο τύπου
 

Leave a Comment