Απονομή Πιστοποιητικών του προγράμματος “Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους”

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                         Κόρινθος 14-09-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ