Αδελφοποίηση πόλεων

 

                                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
                                           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 398
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 17/31-08-2011)
 
ΘΕΜΑ 22ο Η.Δ,: «Αδελφοποίηση πόλεων που έλαβαν μέρος στη Ναυμαχία της
                                Σαλαμίνος το 480 π.χ.»
 
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31- 08 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 35182/26.08.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Παππάς Αντώνης
4.      Σταματάκης Μάριος
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Κεφάλας Σταύρος
8.      Λαμπρινός Παναγιώτης
9.      Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
10.Χατζής Μιχάλης
11.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
12.Γκερζελής Ιωάννης
13.Καμπάς Νικόλαος
14.Κολοκούρης Νικόλαος
15.Γιώτης Κων/νος
16.Μπάκουλης Δημήτριος
17.Τόγιας Σωκράτης
18.Κορδώσης Χρήστος
19.Ζαχαριάς Σπυρίδων
20.Ρούκης Βασίλειος
21.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
22.Καρπούζης Γρηγόριος
23.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
24.Δασκαλοπούλου Σοφία
25.Ζήμος Κων/νος
26.Μελέτης Χρήστος
27.Δράκος Παναγιώτης
28.Φαρμάκης Γεώργιος
29.Οικονόμου Γεώργιος
30.Βατουσιάδης Νικόλαος
31.Πούρος Γεώργιος
32.Λέκκα Σοφία
33.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
34.Γιάννου Νικολέττα
35.Τσαρμπού Ευφροσύνη
36.Αθανασάκος Θωμάς
  
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Φόρτης Φώτιος      
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Περόγαμβρος Μιχάλης
4.      Λέκκας Πέτρος
5.      Καμπάς Νικόλαος                                                   


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16)  Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν έξι (6)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 14. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 15.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 16.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
                 
 
                                        
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
3.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
4.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
5.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
6.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
         
 
                                                        
 

 
Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι: 1) Ευφροσύνη Τσαρμπού και 2) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης αποχώρησαν στο μέσον της συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης  του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Νικόλαος Κούτουλας, 2) Κων/νος Γιώτης, 3) Σπύρος Ζαχαριάς και 4) Δημήτριος Τζαναβάρας αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόφαση:  398   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης
                              έθεσε υπόψη των μελών του  Δημοτικού Συμβουλίου τo από 18-5-2011 (αριθμ. πρωτ. 20957/24-5-2011) έγγραφο του Δημάρχου Σαλαμίνας το οποίο έχει ως εξής:  
 
« Όπως γνωρίζετε στην Αρχαία Σαλαμίνα το 480 π.χ. έγινε η σύγκρουση μεταξύ Ελλήνων και Βαρβάρων, μεταξύ ελευθέρων και δούλων, μεταξύ των προγόνων μας και της μεγαλύτερης Ασιατικής δύναμης της τότε εποχής.
Στο χώρο του Δήμου μας όπου το Υπουργείο Πολιτισμού τον έχει χαρακτηρίσει Ιστορικό-Αρχαιολογικό, βρίσκεται η Αρχαία Σαλαμίνα, εκεί που ελλιμενίστηκαν τα πλοία των ενωμένων Ελλήνων και έγινε το σημαντικότερο γεγονός της Παγκοσμίου Ιστορίας, η Ναυμαχία της Σαλαμίνας 480 π.χ. Στη Ναυμαχία αυτή, ο ηρωισμός των Ελλήνων έδωσε μια περίλαμπρη νίκη, τη νίκη της Δημοκρατία και του Ελληνικού Πολιτισμού και το αιώνιο σύμβολο σωτηρίας της Ευρώπης.
Γιατί πρώτα εμείς και μετά οι άλλοι λαοί (ιδιαίτερα οι Ευρωπαίοι) πρέπει να τιμούμε με κάθε επισημότητα το μεγάλο αυτό γεγονός, να αποδίδουμε αιώνια τιμή στους Ήρωες-Σαλαμινομάχους και να συμβάλουμε στη μέγιστη πράξη της Αδελφοποίησης των Δήμων μας. Ο Ιερός Τύμβος των Σαλαμινομάχων πρέπει να γίνει σημείο αναφοράς όχι μόνο στην Πατρίδα μας αλλά και ανά τον κόσμο. Εμείς πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα, ο Δήμος σας (πόλη) που συμμετείχε με τα πλοία των προγόνων σας στην Ιστορική Ναυμαχία να συμμετέχει στις καθιερωμένες εκδηλώσεις μας στον Ιερό χώρος Θυσίας ΙΣΟΤΙΜΑ.
Οι σημερινοί Δήμοι που αποτελούν την Ιστορική συνέχεια των αρχαίων Πόλεων (κρατών) οφείλουν να αποδώσουν φόρο τιμής στους ένδοξους προγόνους τους.
 
Αγαπητέ συνάδελφε , με την σκέψη ότι μετά από 2.500 χρόνια δημιουργούμε τις προϋποθέσεις συνάντησης των εκπροσώπων των Ιστορικών Δήμων –Πόλεων, στο χώρο του Αρχαίου Λιμένος σας καλούμε και πιστεύουμε ότι με χαρά θα δεχτείτε να αδελφοποιηθείτε μαζί μας και να παρευρεθείτε και εσείς στην Ιστορική εκδήλωση Αδελφοποίησης των Δήμων μας που θα πραγματοποιηθεί στη Σαλαμίνα την 28η Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30.»
 
Η κα Δασκαλοπούλου Σοφία μεταξύ των άλλων είπε: Κρίνουμε ότι η πρόταση του Δημάρχου Σαλαμίνας για αδελφοποίηση των πόλεων που είχαν πάρει μέρος στη ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.χ. είναι παράδειγμα ιδεολογικής χρήσης της ιστορίας που στις σημερινές περιστάσεις την καθιστά στην πραγματικότητα ψυχολογικό μηχανισμό αναποτελεσματικής αντίδρασης στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση της χώρας. Κρίνουμε λοιπόν, πως τέτοιου είδους πρωτοβουλίες αναπληρωματικά μόνο και κούφια αντιμετωπίζουν την έκπτωση της χώρας. Άλλες συνεργασίες απαιτούν οι καιροί και όχι συνεργίες σε ανενεργούς συμβολισμούς. Κύριε Δήμαρχε , αποφύγετε το άσκοπο ξόδεμα της ενεργητικότητάς σας. Ψηφίζουμε όχι στην συγκεκριμένη πρόταση.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο και τις διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΔ) και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. 1) Σοφίας Δασκαλοπούλου, 2) Αλέξανδρου Γουγά και 3) Θωμά Αθανασάκου)
        
 
Α.- Την αδελφοποίηση του Δήμου Κορινθίων με τον Δήμο Σαλαμίνας στα πλαίσια στης αδελφοποίησης των πόλεων που είχαν πάρει μέρος στη ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.χ., αποδίδοντας έτσι φόρο τιμής στους ένδοξους προγόνους μας.
 
Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται για την ολοκλήρωση της αδελφοποίησης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
 
 
 
 
 
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17 / 398 / 2011
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 2-09-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

Leave a Comment