Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Κορινθίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                             Κόρινθος 14-09-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίασε την Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου του 2011, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων και τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το Σώμα ήταν τα εξής:
–Ομόφωνα εγκρίθηκε η Τεχνική Μελέτη του έργου κατασκευής νηπιαγωγείου και Δημοτικού σχολείου, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Κορίνθου πρου/σμού 2.560.000 €. Για το συγκεκριμένο έργο υποβλήθηκε αίτημα ένταξης στο ΕΣΠΑ και αναμένεται η οριστική ένταξή του για την δημοπράτησή του.
Παράλληλα υποβλήθηκε αίτημα ένταξης στο ΕΣΠΑ ( Πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ – Υποδομές στο Τομέα Εκπαίδευσης) του ολοκληρωμένου έργου «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου» (δημοτικό και νηπιαγωγείο) πρου/σμού 4.200.000 €.
–Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η παράταση μίσθωσης μέχρι 31/12/2013 της δημοτικής έκτασης «Γκά-Σουσάνα» των τέως κοινοτήτων Αθικίων και Χιλιομοδίου για την συνέχιση λειτουργίας του λατομείου «Λαρσινός Α.Ε.».
–Εξελέγησαν αντιπρόσωποι του Δήμου Κορινθίων στην Περιφερειακή Ένωση Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα εξελέγησαν (5) πέντε από την πλευρά της πλειοψηφίας και (4) τέσσερις από την μειοψηφία.
Πλειοψηφία Φαρμάκης Γεώργιος, Χασικίδης Χρήστος Καμπούρης Χαράλαμπος Χατζής Μιχάλης , Λέκκας Πέτρος και ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Πνευματικός ex officio.
Μειοψηφία Γιώτης Κων/νος, Καρπούζης Γρηγόρης, Κουτσογκίλας Θέμης και Δασκαλοπούλου Σοφία.


                                                                                                             Από το γραφείο τύπου