ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

    
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κόρινθος, 23-9-2011 
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      Αριθμ. Πρωτ. 39551  
                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                     
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                
                ΠΛΗΡ.:                                                                                      
               ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                                              
 
 
                                                               
 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1  του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 27η Σεπτεμβρίου 2011   ημέρα της εβδομάδος Τρίτη κι ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης
 
 
 1.- Αίτημα κατοίκων για αποξήλωση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην οδό Πηγάσου
     64, στην Κόρινθο
2.- Αίτηση Μαργαρίτας Σενή για διευθέτηση υδατορέματος στην περιοχή Κανταρέ
     Αρχ. Κορίνθου
3.- Αποδοχή χρηματοδότησης 45.000 € από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου   
     Μάθησης και Θρησκευμάτων για προμήθεια τριών (3) αιθουσών ελαφράς
     λυόμενης προκατασκευής για κάλυψη εκτάκτων αναγκών
4.- Κατανομή ΣΑΤΑ 2011
5.- Κατανομή ποσού 148.729,13 € στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Κορινθίων
6.- Παράταση προθεσμίας έργου «Κατασκευή οδοποιίας Τ.Δ. Αθικίων του πρώην
      Δήμου Σαρωνικού
7.- Επιχορηγήσεις πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων
8.- Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 15ου Ράλλυ Κορίνθου της ΑΛΑΚ
9.- Συμμετοχή του Δήμου στο Συνέδριο «Οχυρωματική Αρχιτεκτονική της  
      Πελοποννήσου κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα (5ος-15ος αιώνας)
      που διοργανώνει τη 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
10.- Λειτουργία Σχολής Γονέων Δήμου Κορινθίων
11.- Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό της Εθνικής εορτής 28ης Οκτωβρίου
12.- Έγκριση πίστωσης για την εκδήλωση υποδοχής των αθλητών του
       «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» στη Δημοτική Κοινότητα Άσσου
13.- Έγκριση πίστωσης για την εκδήλωση στο μνημείο του Νικηταρά στη Τοπική
        Κοινότητα Χιλιομοδίου
14.-  Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού
15.- Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων
16.- Μεταφορά προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΔΗΚΕΚ στο Ν.Π 
        «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»
17.- Λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σολυγείας
18.- Λύση μίσθωσης ακινήτου στα Αθίκια για στάθμευση των αυτοκινήτων του Δήμου
19.- Λύση ή μη μισθώσεων στέγασης Νηπιαγωγείων
 20.- Ορισμός εκπροσώπου με αναπληρωτή, καθώς και Γραμματέα με αναπληρωτή
       στο Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων Ν. Κορινθίας.
21.- Έγκριση μετακίνησης αντιπροσώπων του Δήμου στη 1η Γ.Σ. του Εθνικού
        Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας.
22.- Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας
23.- Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου Πέτρου Λέκκα στο Σύνδεσμο
       Ιαματικών Πηγών Ελλάδος (Θεσσαλονίκη)
24.- Αίτηση δημότη για παροχή κοινωφελούς εργασίας
 
                                                                        
                
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ