Προγράμματα για παιδιά και νέους με αναπηρίες: “Έξω Μαζί”

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                             Κόρινθος 27-09-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθελοντική Ομάδα Κοινωνικής Δράσης του Δήμου Κορινθίων

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων, για τέταρτη συνεχή χρονιά υλοποιεί το πρόγραμμα «έξω μαζί» για παιδιά και νέους με αναπηρίες.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα Ψυχαγωγίας και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης που αναφέρεται σε νέους και παιδιά με αναπηρίες που επιθυμούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ψυχαγωγικού περιεχομένου υπό την επίβλεψη και εποπτεία ειδικών του Δήμου και με την συμβολή των μελών της Εθελοντικής Ομάδας Κοινωνικής Δράσης του Δήμου Κορινθίων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως: Bowling, παιδότοπους, αθλητικά προγράμματα, συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες και εργαστήρια, έξοδο για καφέ κ.λ.π. με κύριο στόχο την ένταξη των παιδιών και νέων στην κοινότητα.

Ο γονέας είναι υπεύθυνος  για την παράδοση και παραλαβή του παιδιού στο χώρο διεξαγωγής της εκάστοτε δραστηριότητας. 

 Η συμμετοχή στο ανωτέρω πρόγραμμα προϋποθέτει:

Την αίτηση του γονέα στο πρωτόκολλο του Δήμου και υπεύθυνη δήλωση ότι επιτρέπει την συμμετοχή του παιδιού του στο πρόγραμμα. Παράλληλα είναι απαραίτητη η λήψη ιατρικού και κοινωνικού ιστορικού από την Κοινωνικό Λειτουργό του Δήμου καθώς και η κατάθεση της σχετικής γνωμάτευσης υγειονομικής επιτροπής.

Αναγνωρίζοντας την σημαντική συνεισφορά της εθελοντικής προσφοράς στα ανωτέρω προγράμματα καλούμε όσους επιθυμούν να στηρίξουν εθελοντικά τα προγράμματα για παιδιά και νέους ΑΜΕΑ του Δήμου μας.

Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να συμμετέχει ως εθελοντής στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση και να συμμετέχει σε μια σύντομη συνέντευξη – ενημέρωση εθελοντή που θα αφορά τα προγράμματα ΑΜΕΑ και θα πραγματοποιηθεί σε προσωπικό επίπεδο από την Κοινωνική Λειτουργό του Δήμου Κορινθίων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να συμμετέχει και σε βιωματικές συναντήσεις-ομάδες ψυχοσυναισθηματικής αποφόρτισης και στήριξης κατά την διάρκεια των προγραμμάτων οι οποίες υλοποιούνται από εξειδικευμένο ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.

Για περισσότερες πληροφορίες & αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθυνθείτε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων, Δευτέρα – Παρασκευή και τις ώρες 08:00 – 12:00, στο τηλέφωνο: 27413.61022 και email: a.spiropoulou@korinthos.gr.

 

                                                                                                  Από το γραφείο τύπου