Αίτημα κατοίκων

 

                                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

                                                   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        

                                                  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 379

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 17/31-08-2011)

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: «Αίτημα κατοίκων του Δήμου μας, για νέα χάραξη της γραμμής δικτύου Φυσικού Αερίου».

 

  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  31– 08 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα  από την αριθμ. 35182/26.08.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος

2.      Χασικίδης Χρήστος

3.      Παππάς Αντώνης

4.      Σταματάκης Μάριος

5.      Τζαναβάρας Δημήτριος

6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      

7.      Κεφάλας Σταύρος

8.      Λαμπρινός Παναγιώτης

9.      Φιλιππακόπουλος Γεώργιος

10. Χατζής Μιχάλης

11. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος

12. Γκερζελής Ιωάννης

13. Καμπάς Νικόλαος

14. Κολοκούρης Νικόλαος

15. Γιώτης Κων/νος

16. Μπάκουλης Δημήτριος

17. Τόγιας Σωκράτης

18. Κορδώσης  Χρήστος

19. Ζαχαριάς Σπυρίδων

20. Ρούκης Βασίλειος

21. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος

22. Καρπούζης Γρηγόριος

23. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

24. Δασκαλοπούλου Σοφία

25. Ζήμος Κων/νος

26. Μελέτης Χρήστος

27. Δράκος Παναγιώτης

28. Φαρμάκης Γεώργιος

29. Οικονόμου Γεώργιος

30. Βατουσιάδης Νικόλαος

31. Πούρος  Γεώργιος

32. Λέκκα Σοφία

33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος

34. Γιάννου Νικολέττα

35. Τσαρμπού Ευφροσύνη

36. Αθανασάκος Θωμάς

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.      Φόρτης Φώτιος      

2.      Καμπούρης Χαράλαμπος

3.      Περόγαμβρος  Μιχάλης

4.      Λέκκας Πέτρος

5.      Καμπάς Νικόλαος                                                   

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16)  Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν έξι (6)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος

  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια

  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο

  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           

  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης

  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       

  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    

  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 

  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος

 10. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς

 11.  Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο

 12. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   

 13. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα

 14.  Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια

 15. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι

 16. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι

  

                  

                                        

          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός

2.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 

3.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 

4.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό

5.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι

6.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι

 

          

 

                                                        

 

Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι: 1) Ευφροσύνη Τσαρμπού και 2) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης αποχώρησαν στο μέσον της συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης  του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Νικόλαος Κούτουλας, 2) Κων/νος Γιώτης, 3) Σπύρος Ζαχαριάς και 4) Δημήτριος Τζαναβάρας αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 

 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Στη συνεδρίαση παρίστανται επιτροπές κατοίκων από τα Εξαμίλια, το Σολομό, το Σπαθοβούνι και τον Άγιο Βασίλειο.

 

Απόφαση:  379 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 1ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 8/8/2011 αίτηση – υπόμνημα της επιτροπής κατοίκων Εξαμιλίων  με το οποίο, αφού επισημαίνουν τις ελλείψεις του σχετικού φακέλου (άδειες για ρέματα, για αρχαία κ.λ.π.), γεγονός που δημιουργεί επιπλέον νομικά προβλήματα στην εκτέλεση του έργου, δηλώνουν ότι θα πρέπει να αλλάξει η προταθείσα χάραξη που θίγει σοβαρά τις αστικές και αγροτικές περιουσίες τους, αφού διέρχεται πλησίον της οικιστικής Κοινότητας των Εξαμιλίων.

Στα πλαίσια αυτά ζητούν από τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. τη διερεύνηση νέας βέλτιστης χάραξης  της διαδρομής του αγωγού φυσικού αερίου και ειδικότερα, τη δυνατότητα χάραξης κατά μήκος της Εθνικής οδού Κορίνθου – Τρίπολης,  διαφορετικά κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής του δικτύου ΟΣΕ Κορίνθου –Τρίπολης (της οποίας ως γνωστόν έχει παύσει πλέον η λειτουργία της), όπως και η δυνατότητα διέλευσης του δια των παρακείμενων στα Εξαμίλια ορεινών όγκων.

Σε διαφορετική περίπτωση θα καταφύγουν στα αρμόδια Δικαστήρια και Αρχές για την προστασία της περιουσίας τους και των έν γένει δικαιωμάτων τους.

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 31-8-2011 Υπόμνημα της Επιτροπής Αγώνα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Σολομού, με το οποίο αρνούνται κατηγορηματικά την προαποφασισμένη διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου στην περιοχή τους και ζητούν τη στήριξη του Δήμου στο αίτημα προς τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε.  για εναλλακτική επιλογή για τη διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου, προτείνοντας δύο εναλλακτικές διαδρομές.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι το συγκεκριμένο θέμα αφορά όλο το Δήμο Κορινθίων, αφού ο αγωγός φυσικού αερίου διέρχεται από την Κόρινθο, τα Εξαμίλια, το Σολομό, το Σπαθοβούνι και τον Άγιο Βασίλειο δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις αστικές και αγροτικές περιουσίες των κατοίκων των περιοχών αυτών.

Ακολούθως έδωσε το λόγο στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων και στους εκπροσώπους των επιτροπών Αγώνα που παρίστανται στη συνεδρίαση και ανέπτυξαν τις απόψεις – προτάσεις τους.

Αμέσως μετά οι δημοτικοί σύμβουλοι τοποθετήθηκαν ως εξής:

Ο κ. Χασικίδης Χρήστος Αντιδήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι, στη σύσκεψη που έγινε στη Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσία και του Υφυπουργού ΠΕΚΑ  κ. Γιάννη Μανιάτη  αναβλήθηκε η συζήτηση για την οριστικοποίηση διέλευσης του αγωγού φυσικού αερίου όσον αφορά το Δήμο Κορινθίων και προτάθηκε να γίνει συνάντηση Υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων της εταιρείας ΔΕΣΦΑ προκειμένου να οριστικοποιήσουν την χάραξη του αγωγού φυσικού αερίου της περιοχής μας.

 

Ο κ. Ελένης Κων/νος   Πρόεδρος Δ.Κ. Εξαμιλίων μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι, το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί με την διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου όπως απεικονίζονται στο σχέδιο της ΔΕΣΦΑ  από την περιοχή μας θα είναι μεγαλύτερο και από το πρόβλημα των τσιγγάνων που μας ταλαιπωρεί τόσα χρόνια.

 

Οι  κ.κ. Καπλάνης Ιωάννης  και Μαρδίκης Δημήτριος κάτοικοι Σολομού  μεταξύ των άλλων ανέφεραν ότι, οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Σολομού καταθέσαμε σήμερα (31-8-2011) υπόμνημα στο Δήμο σύμφωνα με το οποίο αρνούμεθα την διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου από την προαποφασισμένη  θέση στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας μας και  προτείνουμε:

 α) είτε τη διέλευση του αγωγού στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Ισθμίας και Κυρά Βρύσης, Βόρεια του οικισμού  «ΑΡΗΣ», μέσω των δασικών εκτάσεων στις περιοχές «ΡΑΧΗ ΜΑΡΙΑΣ» και  «ΡΑΧΗ ΣΗΜΗΤΡΗ» μέσω της αγροτικής περιοχής «ΦΟΥΝΤΙ ΠΕΡΔΙΚΑΡΙΑΣ» και «ΜΑΡΟΥΓΚΑ» Ξυλοκέριζας, από όπου θα ανέλθει στην κορυφογραμμή του όρους «ΟΝΕΙΑ», όπου με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δημιουργηθεί μια εξαιρετική αντιπυρική ζώνη προστασίας των δασών της περιοχής μας, θα συνεχίσει στην αγροτική περιοχή «ΓΚΑ» Σολομού, όπου θα διαπεράσει την Παλαιά Εθνική οδό Κορίνθου – Αργους, θα συνεχίσει ανάμεσα στην αγροτική περιοχή «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Σολωμού και τη δασική περιοχή «ΡΑΧΗ ΤΟΓΙΑ», θα συνεχίσει νότια της Μονής Τιμίου Σταυρού και θα καταλήξει στη Νέα Εθνική οδό Κορίνθου – Τριπόλεως, όπου θα συναντήσει την υφιστάμενη χάραξη.

Β) είτε τη διέλευση του αγωγού κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Ναυπλίου, μέσω των αγροτικών περιοχών «ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ», «ΛΟΥΚΕΣΑ» και «ΠΑΛΙΟΞΑΜΙΛΙΑ»,  θα ανέλθει στη δασική έκταση «ΒΕΝΙΖΑ» μέσω της αγροτικής περιοχής «ΓΚΑ» Σολομού και θα συνεχίσει όπως ακριβώς περιγράφεται στη πρώτη πρόταση μας.

 

Ο κ. Γιαννούλης Νικόλαος   Πρόεδρος Τ.Κ.  Κουταλά  μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι δεν συμφωνούμε με την πρόταση της ΔΕΣΦΑ  διότι διέρχεται από  εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας που επιδοτούνται από προγράμματα βελτίωσης και οι οποίες δεσμεύονται για χρονικά διαστήματα άνω των δέκα ετών  και κινδυνεύουμε να στερηθούμε επιδοτήσεων και επιστροφή ληφθέντων ποσών.

 

Ο κ. Παρασκευάς Παναγιώτης    Πρόεδρος Τ.Κ.  Αγίου Βασιλείου  μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι υπάρχει το ίδιο πρόβλημα με όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κουταλά.

 

Ο κ. Μελέτης Χρήστος  μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι, συμμετείχα και εγώ στη σύσκεψη που ανέφερε ο κ. Χασικίδης Χρήστος. Θεωρώ  ότι το έργο είναι μεγάλης σημασίας για την περιοχή μας και δεν έχω καταρχήν καμία αντίρρηση. Όμως η χάραξη που προτείνεται από τη ΔΕΣΦΑ χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με  τους αρμόδιους φορείς – κατοίκους επιφέρει σοβαρά προβλήματα σε οικισμούς και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

 

  Ο  κ. Κολοπαστάς Δημήτριος   κάτοικος Εξαμιλίων μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι υπάρχει τρόπος η διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου να περάσει από δασικές εκτάσεις – κορυφογραμμές ώστε να μη δημιουργεί προβλήματα σε εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας, κατασκευών, οικισμών  και θεσμοθετημένων επεκτάσεων   ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί ζώνη αντιπυρικής προστασίας των δασικών περιοχών.

 

Ο κ. Κων/νος Γιώτης μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι είμαι υπέρ των  τοποθετήσεων των  κατοίκων που διαμαρτύρονται για τη χάραξη διέλευσης του αγωγού φυσικού αερίου. Διατηρώ επιφύλαξη σχετικά με την συνάντηση που ανέφερε ο κ. Χασικίδης, νομίζω ότι το θέμα λύθηκε –  έκλεισε   και αν θα κάνουν κάτι θα είναι μικροαλλαγές.

 Επειδή έχω ασχοληθεί και γνωρίζω αρκετά πράγματα για το εν λόγω θέμα σας καταθέτω ότι μπορεί να γίνει η χάραξη επί Εθνικής οδού αφού γίνουν κάποιες κατασκευές με κραδασμικούς τάπητες.

Προτείνω να μην αρκεστούμε στις προτάσεις των κατοίκων αλλά η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να τις επεξεργαστεί και αν χρειασθεί να αναθέσουμε σε εταιρεία  που ασχολείται με αυτά τα θέματα,  ώστε να υπάρξει  πρόταση του Δήμου με  συγκερασμό των απόψεων των κατοίκων.

Συμφωνώ και με τις απόψεις του κ. Κολοπαστά.

 

Η κα. Δασκαλοπούλου Σοφία  ανέφερε ότι συμφωνεί με όσα ειπώθηκαν από τους προλαλήσαντες.

 

Η κα. Τσαρμπού Ευφροσύνη   μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι  γίνεται άναρχη ανάπτυξη χωρίς σχέδιο με σκοπό μόνο το κέρδος, χωρίς οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι να ωφεληθούν κάτι από αυτό το έργο.

Δεν συμφωνούμε με την παραγωγή του φυσικού αερίου αλλά προτείνουμε τη λειτουργία της ΔΕΗ με λιγνίτη.

 

 Ο κ. Ρούκης Βασίλειος  μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι  συμφωνώ με τα όσα είπε ο κ. Γιώτης  και να πω ότι πρέπει να γίνει  νέα χάραξη που δεν θα θίγει αγροτικές ζώνες,  οικισμούς, κτίσματα και κάθετα ιδιοκτησίες,  προτείνοντας  να είναι παράλληλη με τον αυτοκινητόδρομο.

 

Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι, όταν από την Νομαρχιακή Αυτ/ση είχε ζητηθεί η γνώμη μας για το ανωτέρω θέμα,  από τα στοιχεία του φακέλου που μας προσκομίσθηκαν δεν φαίνονταν επακριβώς τα σημεία διέλευσης του αγωγού   φυσικού αερίου και έτσι δεν συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Εμείς δεν δεχόμαστε την πρόταση  χάραξης  της ΔΕΣΦΑ  που περνά μέσα από οικισμούς και  καλλιέργειες.

Προτείνω να αποφασίσουμε  να γίνει νέα χάραξη  παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο και να μην  θίγει αγροτικές ζώνες, κτίσματα και κάθετα ιδιοκτησίες και επίσης δεν θα δεχθούμε προτάσεις που αναιρούν τα σχέδια του Γ.Π.Σ.,  πρέπει να προσπαθήσουμε για μία χάραξη με  όσο το  δυνατόν λιγότερα προβλήματα.

Να οριστεί μία αντιπροσωπεία από Δημοτικούς Συμβούλους – φορείς – κατοίκους της περιοχής διέλευσης του αγωγού φυσικού αερίου και  να επιδιώξει συνάντηση στο Υπουργείο για να πείσει τους αρμόδιους προκειμένου να αλλάξει η διαδρομή.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο,  τις τοποθετήσεις των συμβούλων και του Δημάρχου, τα  αιτήματα  – υπομνήματα  επιτροπών  κατοίκων από όπου διέρχεται ο αγωγός   και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.      Δεν αποδέχεται τη  διαδρομή που χάραξε το Υπουργείο και η ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τον αγωγό φυσικού αερίου, όσον αφορά τη διέλευση από τα όρια του Δήμου Κορινθίων διότι δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις ιδιοκτησίες των κατοίκων, τόσο τις οικοπεδικές που εφάπτονται μάλιστα σχεδίων πόλης, όσο και τις αγροτικές, τις οποίες ουσιαστικά αχρηστεύει.

2.      Προτείνει στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε.  τη χάραξη νέας βέλτιστης διαδρομής που δεν θα θίγει βάναυσα τις περιουσίες των κατοίκων από τις διερχόμενες περιοχές. Ιδιαίτερα θα πρέπει να επανεξεταστούν οι δυνατότητες διέλευσης του αγωγού φυσικού αερίου, είτε  παράλληλα του αυτοκινητόδρομου  Αθηνών – Κορίνθου – Τρίπολης, είτε παράλληλα της ανενεργούς σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου –Τρίπολης, είτε μέσα από αγροτικούς, επαρχιακούς δρόμους και να μην θίγονται με κάθετες τομές  ιδιοκτησίες αγροτικές ή αστικές.

3. Αντιπροσωπεία του Δήμου να επιδιώξει συνάντηση στο Υπουργείο για να πείσει τους αρμόδιους προκειμένου να αλλάξει η διαδρομή.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 379 / 2011 .

 

       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ

     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 20-09-2011

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment