9η Πανελλήνια Λαμπηδοδρομία

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        

     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 403

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 17/31-08-2011)

 

ΘΕΜΑ 27o ΗΔ: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 9η Πανελλήνια

                             Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών»

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  31– 08 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα  από την αριθμ. 35182/26.08.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος

2.      Χασικίδης Χρήστος

3.      Παππάς Αντώνης

4.      Σταματάκης Μάριος

5.      Τζαναβάρας Δημήτριος

6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      

7.      Κεφάλας Σταύρος

8.      Λαμπρινός Παναγιώτης

9.      Φιλιππακόπουλος Γεώργιος

10. Χατζής Μιχάλης

11. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος

12. Γκερζελής Ιωάννης

13. Καμπάς Νικόλαος

14. Κολοκούρης Νικόλαος

15. Γιώτης Κων/νος

16. Μπάκουλης Δημήτριος

17. Τόγιας Σωκράτης

18. Κορδώσης  Χρήστος

19. Ζαχαριάς Σπυρίδων

20. Ρούκης Βασίλειος

21. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος

22. Καρπούζης Γρηγόριος

23. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

24. Δασκαλοπούλου Σοφία

25. Ζήμος Κων/νος

26. Μελέτης Χρήστος

27. Δράκος Παναγιώτης

28. Φαρμάκης Γεώργιος

29. Οικονόμου Γεώργιος

30. Βατουσιάδης Νικόλαος

31. Πούρος  Γεώργιος

32. Λέκκα Σοφία

33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος

34. Γιάννου Νικολέττα

35. Τσαρμπού Ευφροσύνη

36. Αθανασάκος Θωμάς

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.      Φόρτης Φώτιος      

2.      Καμπούρης Χαράλαμπος

3.      Περόγαμβρος  Μιχάλης

4.      Λέκκας Πέτρος

5.      Καμπάς Νικόλαος                                                   


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16)  Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν έξι (6)    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος

  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια

  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο

  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           

  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης

  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       

  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    

  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 

  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος

 10. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς

 11.  Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο

 12. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   

 13. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα

 14.  Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια

 15. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι

 16. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι

 

                 

 

                                        

          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός

2.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 

3.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 

4.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό

5.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι

6.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι

 

         

 

                                                        

 

Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι: 1) Ευφροσύνη Τσαρμπού και 2) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης αποχώρησαν στο μέσον της συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης  του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Νικόλαος Κούτουλας, 2) Κων/νος Γιώτης, 3) Σπύρος Ζαχαριάς και 4) Δημήτριος Τζαναβάρας αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 

 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόφαση: 403   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 27ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης έθεσε

                            των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Γεωργίου Φαρμάκη, η οποία καθ’ όλον το περιεχόμενό της  έχει ως εξής: 

«Ο Δήμος Κορινθίων και η Δημοτική Τράπεζα Αίματος συμμετέχουν στην 9η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών που διοργανώνεται Πανελλαδικά από την  Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών και διοργανώνουν τελετή αφής της φλόγας και λαμπαδηδρομία στο Κέντρο της πόλης. Η φλόγα της 9ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών θα περάσει από την πόλη μας στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 και θα ξεκινήσει από το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, στις 10:00 π.μ..

Η πορεία της φλόγας θα συνεχίσει έως το Δημαρχείο όπου θα πραγματοποιηθεί στάση και θα συνεχίσει διασχίζοντας τους κεντρικούς πεζόδρομους της πόλης με πορεία (από Κολιάτσου- Ερμού – Εθνικής Αντιστάσεως – Πυλαρινού – Κολοκοτρώνη-Δαμασκηνού). Παράλληλα θα διανέμονται και φυλλάδια για την Δημοτική τράπεζα Αίματος του Δήμου μας, προώθησης της δωρεάς οργάνων σώματος της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και άλλο έντυπο υλικό.

Η φλόγα θα καταλήξει έξω από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (επί της οδού Δαμασκηνού) όπου και θα πραγματοποιηθεί επίσημη τελετή υποδοχής της φλόγας περίπου στις 11:30 το πρωί, βράβευση εθελοντών αιμοδοτών της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Κορινθίων και άλλες δράσεις.

Παράλληλα θα πραγματοποιείται από το πρωί εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με την ΠΟΣΕΑ και την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και την Αιμοδοσία του Γενικού νοσοκομείου Κορίνθου στο φουαγιέ του Πανεπιστημίου.

Προτείνεται ο Δήμος Κορινθίων να συμμετέχει στην 9η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών και να διοργανώσει τελετή υποδοχής της φλόγας στην πόλη μας με παράλληλη βράβευση εθελοντών αιμοδοτών της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Κορινθίων, με την κάλυψη των κάτωθι εξόδων:

 

  1. Εκτυπώσεις: Flyer της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας, αφισών της Λαμπαδηδρομίας και τιμητικών διπλωμάτων για τους συμμετέχοντες έως του ποσού των 680,00€
  2. Ταχυδρομικά Τέλη για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων της Υπηρεσίας με στόχο την ενημέρωση  και πρόσκληση συμμετοχής σε Σχολεία –φορείς κλπ. έως του ποσού των 200,00€
  3. Ηχητική κάλυψη για την εκδήλωση της τελετής υποδοχής της φλόγας της 9ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών έως του ποσού των 390,00€
  4.  Πούλμαν για τη μεταφορά μαθητών ή μελών συλλόγων, προς και από το κέντρο του Δήμου όπου και θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις,  Δημόσιων Σχολίων ή συλλόγων του Δήμου, από τις περιοχές του Δήμου Κορινθίων που θα δηλώσουν συμμετοχή και έχουν δυσκολία πρόσβασης λόγω απόστασης έως του ποσού των 600,00€
  5. Προσφορά αναμνηστικών πλακετών στους εθελοντές της Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας έως του ποσού των 850,00€
  6. Αφεψήματα, νερά, χυμούς, σάντουιτς και γλυκά για τους λαμπαδηδρόμους έως του ποσού των 1.100,00€
  7. Χαρτικά και άλλα είδη ζωγραφικής για την υπαίθρια ζωγραφική μαθητών με θέμα «εθελοντική αιμοδοσία» έως του ποσού των 180,00€

          Τα ανωτέρω έξοδα θα ανέλθουν συνολικά έως του ποσού των 4.000,00€.

 

Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά, με την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην 9η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών, την διοργάνωση της τελετής υποδοχής της φλόγας στην πόλη μας και την βράβευση Εθελοντών αιμοδοτών της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Κορινθίων».

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

            Τη συμμετοχή του Δήμου στην 9η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών και τη διοργάνωση τελετής υποδοχής της φλόγας στην πόλη της Κορίνθου και βράβευσης εθελοντών αιμοδοτών της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Κορινθίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2011, με το ποσό των 4.000,00 €.

            Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για την ηχητική κάλυψη της διοργάνωσης, εκτύπωση flyer, αφισών και τιμητικών διπλωμάτων, ταχυδρομικά τέλη, πούλμαν για τη μεταφορά μαθητών ή μελών συλλόγων, αναμνηστικές πλακέτες, παράθεση αφεψημάτων, νερών, χυμών, σάντουιτς και γλυκών στους λαμπαδηδρόμους, χαρτικά και άλλα είδη ζωγραφικής.

            Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2011 με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων».

Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 4.000,00 €.

             

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 403 / 2011 .

 

 

       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ

     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 21-09-2011

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ