Ανάρτηση των Αναλύσεων Νερού στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                             Κόρινθος 05-10-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Δήμος Κορινθίων έχοντας σαν πρωταρχικό μέλημα την προάσπιση της δημόσιας υγείας των συμπολιτών μας, θα έχει αναρτημένες πλέον στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κορίνθου (www.deyakor.gr) τις μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις του νερού που τρέχει στις βρύσες των καταναλωτών συνδημοτών μας.
Με την δημοσιοποίηση αυτή, η Δημοτική Αρχή, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την διαφάνεια που την χαρακτηρίζει αφού ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαπιστώνει ότι, «το νερό που καταναλώνεται για ύδρευση από τους συμπολίτες μας, ελέγχεται διεξοδικά και συχνά, είναι απολύτως κατάλληλο και θεωρείται δίκαια ως ένα από τα ποιοτικότερα που υπάρχουν στην Ελλάδα».


                                                                                          Από το γραφείο τύπου