Ανακύκλωση στην πηγή

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                          Κόρινθος 11-10-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοτική Αρχή αποδεικνύει έμπρακτα για άλλη μια φορά ότι η ανακύκλωση πρέπει να μας γίνει τρόπο ζωής γιατί αποτελεί έναν από τους σημαντικούς δείκτες πολιτισμού στον τόπο μας.
Ετσι με πρωτοβουλία του Δήμου Κορινθίων, τα ανακυκλωμένα υλικά που θα προκύψουν από τα μπάζα της κατεδάφισης του πρώην εργοστασίου της «Βάρχαρτ», αφού πρώτα υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία στην «πηγή», θα χρησιμοποιηθούν ως υλικό πρώτης ύλης στην οδοποιία της περιοχής (υπόβαση, 3 Άλφα κλπ).
Είναι μια κίνηση που, σε ανακυκλωμένα υλικά από μπάζα, γίνεται για πρώτη φορά από τον Δήμο Κορινθίων, θα συνεχιστεί και σε άλλα έργα, ευελπιστώντας ταυτόχρονα να βρει μιμητές και πολλούς συμπολίτες μας, αφού η ανακύκλωση στην «πηγή» αποτελεί μονόδρομο και διέξοδο πλέον στα προβλήματά μας. Επιπλέον, προσδοκούμε τα όποια υλικά από κατεδαφισθέντα σπίτια και κτήρια, να μην εναποτίθενται σε ρέματα και χωματερές, αλλά να τύχουν της ίδιας διαδικασίας που ξεκίνησε με επιτυχία ο Δήμος μας στο παλιό εργοστάσιο της Βάρχαρτ.
Ετσι η υποβαθμισμένη αυτή περιοχή, θα αναβαθμιστεί με το μικρότερο κόστος το συντομότερο δυνατό διάστημα και θα αποτελέσει με την υπάρχουσα ήδη μεγάλη πλατεία, ένα όμορφο χώρο αναψυχής και αθλοπαιδιών καλύπτοντας σε έργα υποδομής τις ανάγκες της Καλλιθέας.
Επιπλέον, θα στείλει και ένα μήνυμα στους συμπολίτες μας ότι οι εργασίες επεξεργασίας από μπάζα και παρόμοια υλικά, θα προωθήσουν περαιτέρω την ανακύκλωση και θα δημιουργήσουν κίνητρα για να ενισχύσουν οι συνδημότες μας την «περιβαλλοντική συνείδηση», που αποτελεί πράξη ευθύνης καθώς και σημαντικό δείκτη ευημερίας μιας σύγχρονης κοινωνίας.                                                                                             Από το γραφείο τύπου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment