Αίτημα κατοίκων

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        

     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 435

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 19/07-09-2011)

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: «Αίτημα κατοίκων για αποξήλωση κεραίας κινητής τηλεφωνίας

                            στην οδό Πηγάσου 64, στη Κόρινθο»  

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  27- 09 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα  από την αριθμ. 39551/23.09.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Λέκκας Πέτρος
 11. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 12. Χατζής Μιχάλης
 13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος  Μιχάλης
 16. Κολοκούρης Νικόλαος
 17. Ζήμος Κων/νος
 18. Μελέτης Χρήστος
 19. Δράκος Παναγιώτης
 20. Φαρμάκης Γεώργιος
 21. Οικονόμου Γεώργιος
 22. Βατουσιάδης Νικόλαος
 23. Φόρτης Φώτιος      
 24. Λέκκα Σοφία
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Μπάκουλης Δημήτριος
 27. Κορδώσης  Χρήστος
 28. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 29. Ρούκης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 32. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 35. Πούρος  Γεώργιος
 36.  Δασκαλοπούλου Σοφία
 37. Αθανασάκος Θωμάς

     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.      Τσαρμπού Ευφροσύνη

2.      Τόγιας Σωκράτης

3.      Καμπάς Νικόλαος

  4.      Γουγάς Αλέξανδρος


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι ένα (21) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπε ένας  (1).    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος

2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια

3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο

4.Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           

5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης

6.    Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       

7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    

8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 

9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος

10. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς

11.  Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο

12. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   

13. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια

14. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι

15. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι

16. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός

17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 

18. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 

19. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι

20. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι

21. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό                

 

                                     

          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα

 

          

 

                                                        

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος 2) Καρπούζης Γρηγόριος και 3) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Λέκκας Πέτρος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Ζαχαριάς Σπυρίδων και 2) Τζαναβάρας Δημήτριος απεχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

Σημειώνεται επίσης ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος Παππάς Αντώνης εξήλθε της αίθουσας στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω έννομου συμφέροντος και επανήλθε με τη λήξη αυτής.

 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Στη συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι της περιοχής 

Απόφαση: 435   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε

                             υπόψη των μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου την από 16-8-2011 σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων κατοίκων της περιοχής ΄΄Καλάμια΄΄ της πόλης της Κορίνθου, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

«Όλοι εμείς οι υπογράφοντες την παρούσα καταγγελία, κάτοικοι της περιοχής «ΚΑΛΑΜΙΑ» της πόλης της Κορίνθου, έχουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Όπως αντιληφθήκαμε επάνω στην ταράτσα της επί της οδού ΠΗΓΑΣΟΥ αριθ. 64 οικοδομής , παρατηρήσαμε μια περίεργη καμουφλαρισμένη κατασκευή όμοια με αυτές της κινητής τηλεφωνίας (κεραίες κλ.π).  Το θέμα αυτό, όπως είναι λογικό μας θορύβησε πολύ, διότι εάν είναι σωστή αυτή η υποψία μας, η παρουσία αυτού του συστήματος λήψης και εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων αποτελεί άμεση απειλή της υγείας μας και γενικά της διαβίωσής μας στην περιοχή.  Κατόπιν των προαναφερθέντων σας παρακαλούμε να λάβετε τα νόμιμα μέτρα για την αφαίρεση της προαναφερθείσης κατασκευής και οι αρμόδιες υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται η παρούσα καταγγελία να λάβουν τις απαιτούμενες ποινικές και πειθαρχικές διώξεις κατ΄ αυτών που συνέργησαν στην τοποθέτηση  αυτής, δεδομένου ότι η ενέργεια αυτή είναι εντελώς παράνομη και εγκληματική» 

Επίσης,  ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι και ο Σύλλογος Γονέων του 5ου Δημοτικού Σχολείου έχει καταθέσει αίτηση (αρ. πρωτ. 39688/26.9.2011) για την εν θέματι κατασκευή που είναι κοντά σε ευαίσθητους χώρους που υπάρχουν μικρά παιδιά , όπως σχολεία, παιδικές χαρές κλπ και εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Συμπαρίσταται στους κατοίκους της περιοχής που διαμαρτύρονται για το σοβαρό αυτό ζήτημα και ενώνει μαζί τους τη  φωνή καταγγελίας απαιτώντας την άμεση απομάκρυνση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας από την περιοχή.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα σχετικά έγγραφα: α) της ΕΕΤΤ  (αριθμ. πρωτ. 34942/8-9-2011), β) την από 13/92011 έκθεση αυτοψίας της Δ/νσης Πολεοδομίας, γ) της ΔΕΗ Κορίνθου (αρ. πρωτ. 2870/1-9-2011), σύμφωνα με τα οποία η εν λόγω κατασκευή είναι παράνομη και πρέπει άμεσα να κατεδαφιστεί.

   Ο Πρόεδρος μετά από τ΄ ανωτέρω πρότεινε στα μέλη του Συμβουλίου ν΄ αποδεχθεί  το αίτημα των κατοίκων της περιοχής Καλάμια, δίκαιο και εύλογο και ο Δήμος με τις συναρμόδιες υπηρεσίες να προβούν το ταχύτερο στην κατεδάφιση αυτού του κτίσματος.

Κατόπιν, πήραν το λόγο παρευρισκόμενοι κάτοικοι που θίγονται από την τοποθέτηση και λειτουργία κινητής τηλεφωνίας στην ανωτέρω οδό, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για το όλο θέμα και ζήτησαν το συντομότερο δυνατόν ν΄ απαλλαγούν από αυτή την κατασκευή. 

  Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Δήμαρχος ο οποίος είπε ότι όντως είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, υπάρχει εύλογη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής και  πρέπει άμεσα  να προβούμε με τις συναρμόδιες υπηρεσίες  στις απαιτούμενες ενέργειες, για την αποξήλωση της εν λόγω κεραίας. Παρότρυνε τους κατοίκους να φροντίσουν αν υπάρχει κάποιος δικηγόρος που ασχολείται με τέτοιες υποθέσεις να μη τους χορηγηθεί άδεια από την ΕΕΤΤ.

Με τις απόψεις –προτάσεις του Προέδρου και Δημάρχου τάχθηκαν οι επικεφαλείς  κ.κ Κων/νος Γιώτης και Σοφία Δασκαλοπούλου και όλοι οι Σύμβουλοι.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη το από 16-08-2011 αίτημα των κατοίκων της περιοχής ΚΑΛΑΜΙΑ Κορίνθου, τις διατάξεις του  άρθρου 63 του Ν. 3431/2006 και το τροποποιητικό αυτού Ν. 3534/2007

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

            Αποδέχεται το αίτημα των κατοίκων της περιοχής ΚΑΛΑΜΙΑ Κορίνθου,  ως δίκαιο και εύλογο και θα προβεί με τις συναρμόδιες υπηρεσίες στις απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση αποξήλωση της παράνομης κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας που έχει τοποθετηθεί σε κτίριο επί της οδού Πηγάσου 64, διότι πραγματικά δημιουργεί προβλήματα υγείας στους κατοίκους της περιοχής, αλλά κυρίως στα μικρά παιδιά του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, που λειτουργεί πλησίον.    

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.  

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  19 / 435 / 2011.

 

       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ

     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 5-10-2011

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ