Πανελλήνιος Αντικαρκινικός Έρανος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                         Κόρινθος 12-10-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ


Ο Δήμος Κορινθίων και το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Αντικαρκινική Εταιρεία και σύμφωνα με την υπ. αριθ. Π2 β/Γ.Π,/21808 19-04-2011 άδεια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα διενεργήσει τον Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Έρανο, κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 12 Οκτωβρίου έως και Τετάρτη 26 Οκτωβρίου του 2011.
Η συμβολή του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων, κατέχει θέση κομβικής σημασίας για την προώθηση καθώς και την πλαισίωση του αντικαρκινικού εράνου με κλιμάκια, την ευθύνη των οποίων έχει η Αντικαρκινική Εταιρεία.
Για τον λόγο αυτό, η συμβολή επίσης των συμπολιτών μας και ιδίως των μαθητών, αποτελεί σημαντική και καθοριστική βοήθεια για την επιτυχή έκβαση του εράνου. Η συμμετοχή τους, είναι προαιρετική, διενεργείται από την Δ/νση της κάθε σχολικής μονάδας και γίνεται με την σύμφωνη γνώμη των γονέων τους. Υπεύθυνοι για την ασφάλεια των συμμετεχόντων μαθητών-μαθητριών, που θα πλαισιώσουν τα ερανικά κλιμάκια, είναι οι επικεφαλής των κλιμακίων της Αντικαρκινικής Εταιρείας.
Η διάρκεια του εράνου για κάθε σχολείο σε κάθε «ερανική περιοχή» είναι διάρκειας μόνο μίας ημέρας, όπου θα δίνονται κουπόνια προς διάθεση στους δημότες του Δήμου Κορινθίων αλλά και στο ευρύ κοινό. Επίσης τα κουπόνια αυτά, θα διατίθενται σε περίπτερο του κέντρου της πόλης της Κορίνθου που βρίσκεται επί της οδού Περιάνδρου και Πυλαρινού.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν οι συμπολίτες μας να απευθύνονται στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, στο τηλ. 210-3826600 καθώς και στο 27410-25717.

 

                                                                                                              Από το γραφείο τύπου

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment