ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

    
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κόρινθος, 21-10-2011 
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ. 43423
                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                      
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                  
                ΠΛΗΡ.:                                                                                       
               ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                                                              
                                                               
 
 
 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1  του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 26η Οκτωβρίου 2011:  ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη κι ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης
 
1.      -Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της  
2.        Ελλάδος 2007-2013.
3.      -Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 4.7. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
4.      -Επικαιροποίηση υψομετρικής μελέτης σχεδίου πόλης Αγίας Άννας –Συνοικισμού
5.      –Λήψη οριστικής απόφασης Ανάθεσης μελέτης Κατασκευής μεταλλικής πεζογέφυρας στην οδό Αδειμάντου
6.      -Διαγραφή οφειλών τέως Δήμου Σαρωνικού προς τρίτους (προμηθευτές) παρελθόντων ετών λόγω παραγραφής.
7.      -Αίτηση Θεοδώρου Κακανάκου για απαλλαγή από τέλη νεκροταφείου δημοτικής κοινότητας Γαλατακίου λόγω δωρεάς ακινήτου στο νεκροταφείο
8.      -Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Περιγιαλίου ΑΠΟΛΛΩΝ για οικονομική ενίσχυση
9.      -Αίτημα Εργαστηρίου Ψαλτικής για κάλυψη εξόδων μετάβασης Χορωδίας στην Αθήνα
10.– Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού
11.- Διάθεση πιστώσεων
12.– Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων
13.– Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
 
 
 
    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
 

Leave a Comment