Διοργάνωση προγράμματος

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 462
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 20/12-10-2011)
 
ΘΕΜΑ 4o E.Η.Δ.: «Διοργάνωση προγράμματος καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης από το Δήμο Κορινθίων» 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 10 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 41542/07.10.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Λέκκας Πέτρος
 11. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 12. Χατζής Μιχάλης
 13. Γκερζελής Ιωάννης
 14. Περόγαμβρος Μιχάλης
 15. Καμπάς Νικόλαος
 16. Τόγιας Σωκράτης
 17. Ζήμος Κων/νος
 18. Δράκος Παναγιώτης
 19. Φαρμάκης Γεώργιος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Λέκκα Σοφία
 24. Γιώτης Κων/νος
 25. Μπάκουλης Δημήτριος
 26. Κορδώσης Χρήστος
 27. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 28. Ρούκης Βασίλειος
 29. Καρπούζης Γρηγόριος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 32. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 33. Πούρος Γεώργιος
 34.  Δασκαλοπούλου Σοφία
 35. Αθανασάκος Θωμάς
 36.  Γουγάς Αλέξανδρος
 37. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Μελέτης Χρήστος
2.      Κολοκούρης Νικόλαος
3.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
4.      Γιάννου Νικολέττα
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι δύο (22) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 14.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 15.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 16.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 17.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 18.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
 19.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 20.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 21.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 22.Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα        
 
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
                  Ουδείς
         
 
                                                         
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Μελέτης Χρήστος και 2) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Συμβούλιο να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το θέμα «Διοργάνωση προγράμματος καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης από το Δήμο Κορινθίων» επειδή μέχρι την 1η Νοεμβρίου δεν θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει τη συζήτηση του εν λόγω θέματος εκτάκτως ως κατεπείγον.
 
Απόφαση: 462   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε
                            υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 <<Η ανάγκη υλοποίησης της δράσης αυτής προέκυψε μετά από την υλοποίηση του επιτυχημένου σε συμμετοχή και ενδιαφέρον σεμιναρίου: «Αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσεων και Έκτακτης Ανάγκης» το οποίο υλοποιήθηκε τους προηγούμενους μήνες.
Κατά την διάρκεια υλοποίησης του σεμιναρίου στα πλαίσια της ενότητας «πρώτες βοήθειες» εκφράστηκε συνολικά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες η ανάγκη υλοποίησης προγράμματος στην «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και στην Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση».
Συγκεκριμένα συμπληρώθηκε κατάσταση υπογεγραμμένη από 110 συμμετέχοντες  οι οποίοι εξέφρασαν άμεσα το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε μια σχετική διοργάνωση από το Δήμο Κορινθίων.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με ευθύνη του  Δήμου Κορινθίων σε συνεργασία με την «Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.»
Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 5 ωρών και θα επωφεληθούν από την εκπαίδευση αυτή 96 πολίτες εθελοντές οι οποίοι κατέχουν πιστοποίηση από την παρακολούθηση του προγράμματος «Διαχείρισης κρίσεων και εκτάκτων αναγκών.»
Ο πρώτος κύκλος θα υλοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου σε δύο τμήματα των 24 ατόμων το καθένα.
Σύνολο εκπαιδευόμενων: 48.
Ο Δεύτερος κύκλος την 15 Νοεμβρίου σε δύο τμήματα των 24 ατόμων το καθένα.
Σύνολο εκπαιδευόμενων: 48.
Τα οφέλη του προγράμματος
Αυτό που χρειάζεται να γνωρίσει ένας πολίτης είναι η βασική υποστήριξη της ζωής με τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. Είναι μια βασική δεξιότητα που μπορούν να τη μάθουν όλοι οι πολίτες με ένα σεμινάριο λίγων ωρών.
Τους παρέχεται βεβαίωση-πιστοποίηση με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τους δίνει τη δυνατότητα παροχής Πρώτων Βοηθειών σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν απαιτείται η βασική υποστήριξη ζωής ενηλίκων με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και η παροχή αυτόματης εξωτερικής απινίδωσης.
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε αποκλειστικά για να καλύψει τις εξειδικευμένες ανάγκες της ομάδας εθελοντών πολιτών που ήδη εκπαιδεύτηκε στο γενικό πρόγραμμα «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους άλλους».
Το ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί στη περιοχή του Δήμου μας είναι μεγάλο και η εθελοντική συμμετοχή αποβλέπει τόσο στην ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και εκπαίδευση σε θέματα υγείας, αλλά και στην κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή μεταξύ των κατοίκων της τοπικής κοινότητας.
Χρειάζεται να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη κοινωνική δράση με την κινητοποίηση και συμμετοχή πολιτών πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο Δήμο και στόχος μας είναι να εξελιχθεί σε «Ομάδα Υγείας του Δήμου Κορινθίων»
Για το λόγο αυτό σχετικά με τη διεξαγωγή του ο Δήμος πρόκειται να προβεί στα εξής έξοδα:
Προϋπολογισμός 

    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
   ΚΟΣΤΟΣ
Καφές, αναψυκτικά για 100 εκπαιδευόμενους, 2,50 €/ εκπαιδευτή
 250,00 € με ΦΠΑ
Συμμετοχή Ιατρών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα BSL  4,20€ με ΦΠΑ για 100 εκπ/μενους
Καρτελάκια ονόματος συνεδρίων /σεμιναρίων 100 Χ0,22 λεπτά
   420,00 €
 
   22,00 € με ΦΠΑ
Είδη φαρμακείου 8 κουτιά γάζες Χ 1,60 €
 12,80 € με ΦΠΑ
Τέσσερα (4) μπουκάλια καθαρό οινόπνευμα 13,50€ Χ4
   54,00 € με ΦΠΑ
                                ΣΥΝΟΛΟ
 758,80 € 

 
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό 758,80€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε για την έγκριση της παραπάνω δαπάνης.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα  και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
            Τη διοργάνωση από το Δήμο προγράμματος καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 5 ωρών σε (2) κύκλους και θα επωφεληθούν από την εκπαίδευση 96 πολίτες εθελοντές οι οποίοι κατέχουν πιστοποίηση από την παρακολούθηση του προγράμματος «Διαχείρισης κρίσεων και εκτάκτων αναγκών.» που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος).
Ο πρώτος κύκλος θα υλοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου σε δύο τμήματα των 24 ατόμων το καθένα, ήτοι σύνολο εκπαιδευόμενων 48 και
Ο δεύτερος κύκλος την 15 Νοεμβρίου σε δύο τμήματα των 24 ατόμων το καθένα, ήτοι
σύνολο εκπαιδευόμενων 48.
Το συνολικό κόστος του ανωτέρω προγράμματος ανέρχεται σε 758,80 € με το οποίο θα καλυφθούν οι παρακάτω δαπάνες:  
 

    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
   ΚΟΣΤΟΣ
Καφές, αναψυκτικά για 100 εκπαιδευόμενους, 2,50 €/ εκπαιδευτή
 250,00 € με ΦΠΑ
Συμμετοχή Ιατρών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα BSL 4,20€ με ΦΠΑ για 100 εκπ/μενους
Καρτελάκια ονόματος συνεδρίων / σεμιναρίων 100 Χ0,22 λεπτά
   420,00 €
 
   22,00 € με ΦΠΑ
Είδη φαρμακείου 8 κουτιά γάζες Χ 1,60 €
 12,80 € με ΦΠΑ
Τέσσερα (4) μπουκάλια καθαρό οινόπνευμα 13,50€ Χ4
   54,00 € με ΦΠΑ
                                ΣΥΝΟΛΟ
 758,80 € 

     Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2011 με ΚΑ 15/6473 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» αρχικού ποσού 89.600,00 €..
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 758,80 €.
             
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/ 462 / 2011.
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20-10-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ