Αίτημα κατοίκων

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
      ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                       
      ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 463
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 20/12-10-2011)
 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: Αίτημα κατοίκων περιοχής Καλλιθέας Κορίνθου για αποξήλωση παράνομων κεραιών κινητής τηλεφωνίας
  
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 10 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 41542/07.10.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Λέκκας Πέτρος
 11. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 12. Χατζής Μιχάλης
 13. Γκερζελής Ιωάννης
 14. Περόγαμβρος Μιχάλης
 15. Καμπάς Νικόλαος
 16. Τόγιας Σωκράτης
 17. Ζήμος Κων/νος
 18. Δράκος Παναγιώτης
 19. Φαρμάκης Γεώργιος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Λέκκα Σοφία
 24. Γιώτης Κων/νος
 25. Μπάκουλης Δημήτριος
 26. Κορδώσης Χρήστος
 27. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 28. Ρούκης Βασίλειος
 29. Καρπούζης Γρηγόριος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 32. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 33. Πούρος Γεώργιος
 34.  Δασκαλοπούλου Σοφία
 35. Αθανασάκος Θωμάς
 36.  Γουγάς Αλέξανδρος
 37. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Μελέτης Χρήστος
2.      Κολοκούρης Νικόλαος
3.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
4.      Γιάννου Νικολέττα
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι δύο (22) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 14.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 15.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 16.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 17.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 18.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
 19.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 20.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 21.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 22.Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
          
 
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
                  Ουδείς
         
 
                                                         
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Μελέτης και 2) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόφαση: 463  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της   ημερήσιας διάταξης
                            παράθεσε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου την από 05-10-2011 σχετική αίτηση του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Καλλιθέας – Κορίνθου, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Ύστερα από έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας Αστικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος διαπιστώθηκε η ύπαρξη κεραιών κινητής τηλεφωνίας (COSMOTEWINDVODAFON) εντός πλαστικών μαύρων δοχείων στην ταράτσα κτιρίου επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών (82ο χλμ) Περιοχή Καλλιθέα Κορίνθου.
Παρακαλούμε όπως λάβετε υπ΄ όψη σας τις έντονες και εύλογες ανησυχίες των κατοίκων αναφορικά με την εγκατάσταση των κεραιοσυστημάτων αυτών, δεδομένου ότι απέναντι ακριβώς από την εν λόγω οικοδομή λειτουργεί σχολικό συγκρότημα (2ος παιδικός σταθμός Κορίνθου). Ακόμη, λίγο πιο πέρα σε απόσταση 300μ. είναι το 4ο Γυμνάσιο καθώς και το 3ο Λύκειο Κορίνθου.
Η παράνομη και παντελώς αυθαίρετη αυτή εγκατάσταση, σύμφωνα και με την διενέργεια αυτοψίας από το τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος της ΕΕΤΤ, την οποία και έχουμε στη διάθεσή σας, βάλλεται κατά της υγείας των κατοίκων της περιοχής της Καλλιθέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ως αποδέκτης όλων των διαμαρτυριών , σας παρακαλεί όπως επιληφθείτε του θέματος>>.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα σχετικά έγγραφα: α) της ΕΕΤΤ (αριθμ. πρωτ. 27906/11-7-2011), β) την από 11/7/2011 έκθεση αυτοψίας της Δ/νσης Πολεοδομίας, σύμφωνα με τα οποία η εν λόγω κατασκευή είναι παράνομη και πρέπει άμεσα να απομακρυνθούν -αποξηλωθούν.
   Ο Πρόεδρος μετά από τ΄ ανωτέρω πρότεινε στα μέλη του Συμβουλίου ν΄ αποδεχθεί το αίτημα τoυ Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλιθέας και των κατοίκων της περιοχής, δίκαιο και εύλογο και ο Δήμος με τις συναρμόδιες υπηρεσίες να προβούν το ταχύτερο στην απομάκρυνση- αποξήλωση  αυτών.
Κατόπιν, πήραν το λόγο παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι του Συλλόγου και κάτοικοι που θίγονται από την τοποθέτηση και λειτουργία κινητής τηλεφωνίας στην ανωτέρω περιοχή, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για το όλο θέμα και ζήτησαν το συντομότερο δυνατόν ν΄ απαλλαγούν από αυτές (κεραίες κινητής τηλεφωνίας). 
 Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Δήμαρχος ο οποίος είπε ότι όντως είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, υπάρχει εύλογη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής και  πρέπει άμεσα να προβούμε με τις συναρμόδιες υπηρεσίες στις απαιτούμενες ενέργειες, για την αποξήλωση των εν λόγω κεραιών.
Με τις απόψεις –προτάσεις του Προέδρου και Δημάρχου τάχθηκαν οι επικεφαλείς κ.κ Κων/νος Γιώτης, Σοφία Δασκαλοπούλου, Ευφροσύνη Τσαρμπού και όλοι οι Σύμβουλοι.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το από 05-10-2011 αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου περιοχής ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κορίνθου και των κατοίκων της περιοχής,  τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3431/2006 και το τροποποιητικό αυτού Ν. 3534/2007
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
           
Αποδέχεται το αίτημα των κατοίκων και του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Καλλιθέας Κορίνθου, ως δίκαιο και εύλογο και θα προβεί με τις συναρμόδιες υπηρεσίες στις απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση αποξήλωση των παράνομων κεραιών κινητής τηλεφωνίας που έχουν  τοποθετηθεί σε πλαστικά μαύρα δοχεία στη ταράτσα κτιρίου επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών –Πατρών και συγκεκριμένα στο 82ο χλμ περιοχή Καλλιθέα Κορίνθου, διότι πραγματικά δημιουργούν προβλήματα υγείας στους κατοίκους της περιοχής, αλλά κυρίως στα μικρά παιδιά του 2ου  παιδικού Σταθμού και στους μαθητές του 4ου Γυμνασίου  και 3ου Λυκείου που λειτουργούν  πλησίον.   
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20 / 463 / 2011.
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19-10-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ