Ολοκλήρωση Πρώτου Κύκλου του “Κάρπα με BLS/AED”

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                                 Κόρινθος 02-11-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Κορινθίων σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ολοκλήρωσσε την Τρίτη 01-11-2011, τον πρώτο κύκλο του προγράμματος που αφορά στην εκπαίδευση των εθελοντών–συμπολιτών μας για την εκμάθηση της καρδιο-πνευμονικής αναζωογόνησης με χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (BLS/AED)
Οι 48 συμμετέχοντες εθελοντές εκπαιδεύτηκαν από 8 ειδικούς γιατρούς εμπεδώνοντας μετά από τετράωρη πρακτική άσκηση τις κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.
Ο Δήμος Κορινθίων συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρωτοπόρους δήμους που επιθυμούν να εντάξουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, έναν ικανό αριθμό συμπολιτών μας με σκοπό την εκπαίδευση και πιστοποίησή τους. Αυτοί με την σειρά τους θα συμβάλουν, μέσα από μια διαδραστική διαδικασία, στην ολοκληρωμένη και αποφασιστική δυνατότητα παροχής Πρώτων Βοηθειών στους συνανθρώπους μας σε έκτακτες περιπτώσεις.
Οι αποφοιτήσαντες εθελοντές θα πιστοποιηθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης BAS/AED και σε δεύτερη φάση , εάν το επιθυμούν, θα μπορούν να οργανώσουν μια «Ομάδα Υγείας του Δήμου Κορινθίων» που θα είναι σε θέση να κινητοποιήσει και να εκπαιδεύσει με τη σειρά της, πολίτες σε αντίστοιχες δράσεις στο δήμο μας.
Ο δεύτερος κύκλος του παραπάνω εκπαιδευτικού προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Κορινθίων στις 15 Νοεμβρίου του 2011, θα έχει διάρκεια μιας ημέρας και στο τέλος θα καταλήξει παρομοίως σε εξετάσεις πιστοποίησης των συμμετεχόντων εθελοντών.

 

                                                                                                             από το γραφείο τύπου
 

Leave a Comment