Αθόρυβα και αποτελεσματικά λειτουργεί το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δ.Κορινθίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                                Κόρινθος 03-11-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Και όμως εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μέσω του της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, λειτουργεί το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και φυσικά με τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί.
Οι οικογένειες που εξυπηρετούνται από το κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας επιλέγονται από την Κοινωνική του Υπηρεσία , βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων, ώστε να εξασφαλίζεται η αμερόληπτη και δίκαιη κατανομή τους αλλά ταυτόχρονα και το απόρρητο της όλης διαδικασίας.
Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που ο Δήμος Κορινθίων δεν διαφημίζει το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» καθώς ο κυριότερος στόχος είναι αφ΄ενός η κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης των πραγματικά απόρων οικογενειών του Δήμου μας και αφ΄ ετέρου για λόγους αρχής, η προστασία της αξιοπρέπειας των συνανθρώπων μας από την δημόσια έκθεση της εικόνας τους.
Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι με την εφαρμογή του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας και την πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού, η σημαντική αυτή δραστηριότητα του Δήμου μας θα επεκταθεί πολύ περισσότερο από ότι είναι σήμερα, βοηθώντας ουσιαστικά πολύ περισσότερους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη.

 

 

                                                   Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

                                                                Γεώργιος Φαρμάκης