Έγκριση αποφάσεων στη Συνεδρίαση της 26/10/2011 του Δ.Σ. Κορίνθου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                         Κόρινθος 03-11-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξή του. Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το κυρίαρχο όργανό της πρωτεύουσας του Νομού ήσαν τα εξής :

˜ Έγινε αποδοχή χρηματοδότησης 108.500 Ε από το επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» για το έργο «Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας». Το έργο αφορά στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικής συμμετοχής για τους δύο Δήμους, η οποία σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα, θα προσφέρει διαδραστική και άμεση συμμετοχή. Το έργο περιέχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, μεθόδων και υπηρεσιών που με συγκεκριμένα βήματα μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχημένη εφαρμογή της ηλεκτρονικής δημοκρατίας στην πράξη.
Τα υποσυστήματα του έργου είναι :
-Διαβούλευσης
-Δημοσκοπήσεων
-Τηλεδιάσκεψης
-Κοινωνικής Δικτύωσης

˜ Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για χρηματοδότηση του έργου «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Δήμου Κορινθίων». Πρόκειται για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ:
-¨Κάτω Κολοβός¨ Τενέας
-¨Λάκεια Ούγκριτα¨ Σολυγείας
-¨Αθίκια¨Σαρωνικού
-¨Αετόπετρα¨Λεχαίου
-¨Χούνι¨Περιγιαλίου
Ο προυπολογισμός των έργων αυτών πλησιάζει τις 950.000 Ε
˜ Ενημερώνουμε ότι ηδη η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποκαθιστά την ανενεργό ΧΑΔΑ του πεδίου Βολής Κορίνθου, όπως επίσης τους ΧΑΔΑ στα Εξαμίλια, Αγιονόρι, Άγιο Ιωάννη Κουταλά και το Κεραμιδάκι Στεφανίου.

˜ Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση έργων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 που αφορούν στις Δημοτικές Ενότητες Τενέας, Σαρωνικού και Σολυγείας. Πρόκειται για έργα των Μέτρων :
Βασικές Υπηρεσίες για την Οικονομία και τον Αγροτικό Πληθυσμό με πρόταση που συμπεριλαμβάνουν έργα:
-Αγροτικής Οδοποιίας
-Βελτίωση υποδομών αγωνιστικών χώρων γηπέδων ποδοσφαίρου κ.λ.π.
-Ανακαίνιση και Ανάπτυξη χωριών με έργα Αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια κλπ).
-Διατήρηση και Αναβάθμιση της Αγροτικής Κληρονομιάς με έργα :
-Μονοπατιών και διαδρομών ερμηνείας περιβάλλοντος.

˜ Εγκρίθηκε η υψομετρική μελέτη του σχεδίου πόλης Αγίας Άννας-Συνοικισμού, μετά την πρόσφατη έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

 


                                                                                                   από το γραφείο τύπου