Πεζοδρόμηση της οδού Ποσειδωνίας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                      Κόρινθος 08-11-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Κορίνθου συνεχίζει να επεμβαίνει καθοριστικά με στόχο την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών σε περιοχές που βρίσκονται τόσο στο κέντρο της πόλης οσο και στην περιφέρεια. Μια από αυτές είναι και η Ποσειδωνία όπου η Δημοτική Αρχή έχει δρομολογήσει την πεζοδρόμηση της δεξιάς πλευράς του δρόμου με κατεύθυνση την βυθιζόμενη γέφυρα προς το Λουτράκι.
Οι εργασίες βρίσκονται ηδη σε εξέλιξη και είναι εμφανής η δημιουργηθείσα επιφάνεια των κρασπέδων και των πλακών, καλύπτοντας ένα συνολικό μήκος 900 περίπου μέτρων. Ο κύκλος των εργασιών θα ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων που θα αναπτυχθούν ανά 20 μέτρα και θα έχουν ύψος 10 μέτρων.
Οι προγραμματισμένες αυτές εργασίες, εναρμονίζονται με την απαίτηση των κατοίκων της Ποσειδωνίας οι οποίοι διαπιστώνουν να υλοποιούνται αυτές οι σημαντικές επεμβάσεις, που είναι απαραίτητες τόσο για την ασφάλεια των πεζών όσο και των τροχοφόρων. Επιπλέον, δημιουργούν μια καλαίσθητη εικόνα στους ντόπιους και τους διερχόμενους επισκέπτες, αναβαθμίζοντας την παραπάνω περιοχή και ενοποιώντας την με το παραλιακό μέτωπο του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται δυτικότερα.


                                                                                                          από το γραφείο τύπου
 

Leave a Comment