Ανάρτηση Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων Αγία Άννα-Συνοικισμός

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                       Κόρινθος 10-11-2011

Ο Δήμος Κορινθίων, ανακοινώνει σε όλους τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται στα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της περιοχής ‘Αγία Άννα – Συνοικισμός’, δηλαδή της περιοχής που βρίσκεται Βόρεια της Νέας Εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών και ορίζεται από τις οδούς Αγίας Άννας – Μάρκου Μπότσαρη – Λεωφόρο Κορίνθου – Έβρου – Αιδινίου – Λεωφόρο Αθηνών – Ν.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, ότι στην Δ/νση Πολεοδομίας – Τμήμα Πολεοδομίας, Πολεοδομικών Εφαρμογών, Σχεδίων Πόλεως –, Ερμού 39, 1ος όροφος, έχει αναρτηθεί το κτηματογραφικό διάγραμμα όλων των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στην ως άνω περιοχή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται το αργότερο μέχρι την 10η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011, για να ενημερωθούν και να λάβουν γνώση του κτηματογραφικού διαγράμματος.
Επίσης μέχρι την ίδια ημερομηνία, καλεί να προσέρχονται για να υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 12 του Ν. 1337/83, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθρ. 6 του Ν. 2242/94 και είναι υποχρεωτική για όλους τους ιδιοκτήτες, όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν πράξει τούτο, καθώς και όσοι από τους ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει δήλωση τα προηγούμενα χρόνια, έχουν μεταβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο (πώληση, παραχώρηση, δωρεά κ.λ.π.), την έκταση και την κυριότητα του δηλωθέντος αρχικά ακινήτου.

Γίνεται γνωστό στους ιδιοκτήτες ότι η υποβολή της παραπάνω δήλωσης ιδιοκτησίας είναι υποχρεωτική για όλους τους ιδιοκτήτες, και
1. Κάθε δικαιοπραξία εν ζωή είναι αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη αν δεν επισυνάπτεται σε αυτήν πιστοποιητικό του Δήμου Κορινθίων με το οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας και επίσης,
2. Δεν θα χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο χωρίς την υποβολή κυρωμένου αντιγράφου της δήλωσης ιδιοκτησίας και πιστοποιητικού του ανωτέρω εδαφίου (1).

Οι προσερχόμενοι στο Δημαρχιακό κατάστημα, πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Πολεοδομίας, Πολεοδομικών Εφαρμογών, Σχεδίων Πόλεως, – Ερμού 39, (1ος όροφος) – και θα πρέπει να έχουν μαζί τους.

1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου η των τίτλων ιδιοκτησίας (συμβόλαιο αγοράς – αποδοχή κληρονομιάς, γονική παροχή, κ.λ.π.).

2. Πιστοποιητικό από το Α’ Υποθηκοφυλακείο Κορίνθου, περί μεταγραφής, μεταβολών, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων.

3. Τοπογραφικό διάγραμμα της ιδιοκτησίας.


                                                                                     από το γραφείο τύπου