ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Κόρινθος, 21-11-2011 

                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ. 48426

                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        

                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  

                                                                                                                                        

                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                     

                Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                  

                ΠΛΗΡ.:                                                                                       

               ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                                                              

                                                               

 

 

 

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1  του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 25η Νοεμβρίου 2011  ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή κι ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Αποδοχή όρων της πρόσκλησης με κωδικό 1 του ΚΑΠΕ και έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα.

2.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Βιοκλιματική Ανάπλαση του Κέντρου της πόλης Κορίνθου – πλατεία και περιβάλλοντες πεζόδρομοι»

     .

    

 

 

 

 

 

                                                                               

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

             ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ