ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κόρινθος, 25-11-2011 

                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ. 49418

                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        

                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  

                                                                                                                                        

                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                      

                Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                   

                ΠΛΗΡ.:                                                                                       

               ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                                                             

                                                               

 

 

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1  του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 30η Νοεμβρίου 2011  ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη κι ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

 

     1.  Έγκριση μνημονίου συνεργασίας με την ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε.  για την αξιοποίηση και ανάδειξη του χώρου των σιδηροδρομικών γραμμών και του σιδηροδρομικού σταθμού.

      2.  Αίτημα Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου για λειτουργία  από το Δήμο Κορινθίων.

      3. Συγχώνευση ΚΕΠ Κορίνθου

      4. Ίδρυση ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο Κορινθίων

      5.Τροποποίηση της αριθμ. 123/23-3-2011 ΑΔΣ περί έγκρισης όρων Προγραμματικής σύμβασης με το ΥΠΕΚΑ για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης Άσσου-Λεχαίου-Βόχας, αγωγός  μεταφοράς και επέκταση υφιστάμενης ΕΕΛ»

      6.  Συγκρότηση Επιτροπής για την Περιφερειακή Αγορά του Λεχαίου

     7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή πλατείας τέρμα Γ. Παπανδρέου» και παράταση προθεσμίας

     8.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών 2010» και παράταση προθεσμίας

      9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Καθαρισμοί γεωτρήσεων ύδρευσης»

     10. Έγκριση 2ου  Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση Κ. Χ. στο Τ.Δ. Εξαμιλίων»

     11.  Έγκριση  2ου Α.Π.Ε. του έργου «Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας» και παράταση προθεσμίας

     12. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στο Δήμο Τενέας (σε ήδη υπάρχοντες δρόμους)» και παράταση προθεσμίας.

     13. Έγκριση 3ου ΑΠΕ έργου «Οδοποιία τοπικών διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων»

     14. Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή νησίδας-οδοσήμανση στην συμβολή των οδών Εθν. Αντίστασης – Άργους»

     15. Παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου Πατρών – Γ. Παπανδρέου»

    16. Παράταση προθεσμίας έργου «Κατασκευή διόδου προσπέλασης πλησίον υπόγειας διάβασης Βράχου»

     17. Έγκριση σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας για εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου  Σοφικού»

     18. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη δημιουργίας εκπαιδευτικού πάρκου ΟΤ 613

και 614 σχεδ. Πόλεως Μπαθαρίστρας».

     19. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Γεωλογική και Υδρογεωτεχνική μελέτη καταλληλότητας για επέκταση κοιμητηρίου στο Τ.Δ. Αγίου Ιωάννου».

      20. Αποδοχή από ΣΑΤΑ 71.720 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

      21. Ανάθεση εργασίας «Συντήρηση και επισκευή  Δημοτικών σχολείων Δ.Ε. Κορινθίων» προϋ/σμού 55.000 € στην ΔΑΕΚ.

     22. Αγορά ακινήτου στο Στεφάνι  για δημιουργία πλατείας (επικαιροποίηση 117/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τενέας)

     23. Αποδοχή δωρεάς Βαγγέλη και Διόνης Βαρδάκα για διαμόρφωση χώρου και κατασκευή  μικρού υπαίθριου  θεάτρου στον Άγ. Βασίλειο στη μνήμη του γιού τους Πάνου Βαρδάκα.

    24. Αποδοχή πράξης παραχώρησης στην κοινή χρήση ρυμοτομούμενης εδαφικής μερίδας που βρίσκεται στο ΟΤ. 411 της πόλης της Κορίνθου

    25. Οριοθέτηση διευθέτηση υδατορέματος νότια της ιδιοκτησίας Ευθυμίας Μαυρίδη στο Τ.Κ. Ξuλοκέριζας.

      26. Λύση μισθώσεων Νηπιαγωγείων  και προκήρυξη για νέες μισθώσεις

     27. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων του Δήμου, του ΚΕΠ στη δημοτική κοινότητα Γαλατακίου

     28. Αίτημα τροποποίησης μισθώσεων από την εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ στις Τοπικές Κοινότητες Στεφανίου και Αγ. Ιωάννη

     29. Συνδιοργάνωση  με το Σύνδεσμο δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος ημερίδας «Βιώσιμη ανάπτυξη-Θερμαλισμός Υγείας και Ευεξίας».

     30.  Έγκριση δαπάνης για τη φιλοξενία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδος

     31. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 10/42/1-11-2011 απόφασης Δ.Σ. του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος  περί ψήφισης του ΟΕΥ του ΚΕΠΑΠ

     32. Έγκριση της 9/32/14-10-2011 απόφασης Δ/Σ. Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής περί αναμόρφωσης του προϋ/σμού

     33. Έγκριση Κανονισμών Εσωτερικών Υπηρεσιών, Διαχείρισης και Προσωπικού  της ΔΑΕΚ

     34. Έγκριση απολογισμού ΚΑΠΗ Χιλιομοδίου έτους 2010

    35. Έγκριση απολογισμού Οργανισμού Πολιτισμού, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Άσσου-Λεχαίου 2010

     36. Έγκριση απολογισμού ΚΑΠΗ Δήμου Άσσου-Λεχαίου έτους 2010

     37. Ψήφισμα συμπαράστασης στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

     38. Ορισμός ελεγκτών διαχείρισης της Δημοτικών Κοινωφελών  Επιχειρήσεων

 χρήσης 2010.

     39. Συγκρότηση Επιτροπών για σύνταξη Κανονισμών Νεκροταφείων και Κατάληψης κοινόχρηστων χώρων του νέου Δήμου Κορινθίων

     40. Διοργάνωση νέου κύκλου πιστοποιημένου προγράμματος  καρδιοαναπνευστικής αναζωογόννησης

     41. Έγκριση πίστωσης για την διοργάνωση της 9ης  αιμοδοσίας της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος

     42. Αίτηση Πειραματικής Ομάδας Χορού «Πυρήνες» για συμμετοχή του Δήμου στην παράσταση χοροδράματος της ¨Φόνισσας»

     43. Αίτημα Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Κορινθίων  για επιχορήγηση εκδηλώσεων

     44. Συνδιοργάνωση  χριστουγεννιάτικης  γιορτής Δήμου Κορινθίων και Μουσικού σχολείου Κορίνθου.

     45. Αιτήματα συλλόγων για επιχορήγηση

     46. Αίτημα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για οικονομική στήριξη του Δήμου

    47. Αλλαγή χρηματοδότησης του έργου με τίτλο Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων στη Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση του Δήμου Κορινθίων

     48. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού

     49. Έγκριση  πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

     50. Έγκριση αποζημίωσης Πέτρου Λέκκα για μετάβαση στο Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών

     51. Αποζημίωση Δημάρχου για μετακινήσεις εκτός έδρας

     52. Διάθεση πιστώσεων

     53. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές ανάγκες.

     54. Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων

     55. Διαγραφή οφειλών προς τρίτους  του τέως Δήμου Κορινθίων.

     56. Αποδέσμευση μέρους του ποσού που αφορούσε εκδήλωση για τη Γιορτή της σαρδέλας στο Κόρφο

     57. Απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

     58. Αίτηση Ιωάννου Τσίγκου γι’ απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Εθνικής Ανεξαρτησίας 95 για υπό ίδρυση συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων

     59. Αίτηση Αικατερίνης Παππά για παραχώρηση θέσης στάθμευσης (ΑΜΕΑ) στην οδό Κροκιδά 64

60. Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για τις επιτροπές της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορινθίων

                    

 

 

 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

          ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ