Εγκρίθηκε από Δ.Σ. του Δ.Κορινθίων το Πρόγραμμα για Περιβάλλον-Αειφόρο Ανάπτυξη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                       Κόρινθος 28-11-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εγκρίθηκε από το Δ. Σ. του Δήμου Κορινθίων το πρόγραμμα που αφορά το «Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη για το διάστημα 2007-2013», με την υποβολή της πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της πόλης της Κορίνθου – πλατεία Παναγή Τσαλδάρη και Περιβάλλοντες δρόμοι-πεζόδρομοι».
Η προτεινόμενη πράξη συμβάλει στο στόχο του προγράμματος που είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων αστικών αναβαθμίσεων εντός των πόλεων με συγκεκριμένα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και με στόχο την ανάσχεση της αστικής κλιματικής μεταβολής. Ειδικότερα στο κέντρο της Κορίνθου, μετά την προτεινόμενη βιοκλιματική παρέμβαση, αναμένεται να βελτιωθεί το μικροκλίμα και να αναβαθμιστεί το αστικό περιβάλλον με παρεμβάσεις οι οποίες ταυτόχρονα θα συμβάλλουν στην αισθητική του αναβάθμιση. Το όλο εγχείρημα συγκεκριμένα, συνίσταται στον εμπλουτισμό της φύτευσης αλλά και στην σωστή τοποθέτησης της, στην πρόβλεψη νέου σύγχρονου αναψυκτηρίου, στην χρήση υδάτινων στοιχείων με ανακύκλωση του νερού, δεδομένου μάλιστα ότι ο Δήμος εξασφάλισε πλέον την παροχή του, στην τοποθέτηση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού, στη διαχείριση των όμβριων υδάτων, στον ορθό φωτισμό με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας με φωτοβολταικά (φ/β) στοιχεία και στην κατάλληλη σήμανση ώστε, οι πολίτες να κατανοούν τον βιοκλιματικό σχεδιασμό του κέντρου της πόλης και να γίνουν κοινωνοί της πράσινης ανάπτυξης.


                                                                                                  Από το γραφείο τύπου