Αποφάσεις της Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Κορινθίων στις 30/11/2011

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                              Κόρινθος 2-12-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων την Τετάρτη 30/11/2011 και οι σημαντικότερες αποφάσεις που λήφθηκαν είναι οι παρακάτω:

1. Εγκρίθηκε η υποβολή τεχνικού δελτίου στο ΥΠΕΚΑ για ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του έργου «Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» με 4 υποέργα:
    1. Μελέτες Μονάδας κομποστοποίησης 239.638 €
    2. Μονάδα Κομποστοποίησης 5.260.000 €
    3. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου 184.500 €
    4. Δράσεις ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης 61.500 €


2. Εγκρίθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας με την ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε. Το μνημόνιο περιλαμβάνει
· Την αξιοποίηση του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου επιφάνειας 922 τ.μ. και της παρακείμενης αποθήκης 170 τ.μ.
· Την καθαίρεση του μανδρότοιχου του Σταθμού Κορίνθου επί της οδού Λεωφόρου Αθηνών
· Την εξωραϊσμό και αισθητική αναβάθμιση αξιοποίηση όλου του περιβάλλοντος χώρου του Σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου έκτασης 47 στρεμμάτων
· Απομάκρυνση του ανενεργού τροχαίου υλικού και βαγονιών
· Την δημιουργία πεζόδρομου-ποδηλατοδρόμου επί της υπάρχουσας σιδηροδρομικής γραμμής από τον Ισθμό Κορίνθου μέχρι τον Άσσο, χωρίς την αποξήλωση των υπαρχουσών σιδηροδρομικών γραμμών
· Την αξιοποίηση, ανάδειξη των σιδηροδρομικών σταθμών Λεχαίου Περιγιαλίου και Άσσου.

3. Ομόφωνα έγινε αποδεκτό το αίτημα της Διοίκησης του Ιδρύματος του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου το κτίριο και η λειτουργία του να περιέλθει στο Δήμο Κορινθίων , αναλαμβάνοντας τα έξοδα λειτουργίας, ακολουθώντας όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις , προκειμένου να παραμείνει ενεργό και ανοικτό το σημαντικό αυτό πολιτιστικό στοιχείο στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου..

4. Εγκρίθηκε η δημιουργία Δημοτικού Κέντρου Πρόληψης Κορινθίων (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ) . Σκοπός του είναι:
-Ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για την πρόληψη των νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας
-Προσανατολισμός και ενημέρωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας
-Οργάνωση προγραμμάτων μαζικού ελέγχου πολιτών
-Συνεχής εκτίμηση του κινδύνου για την υγεία με τρόπο απλό για θέματα , όπως τα καρδιοαγγειακά νοσήματα, ο διαβήτης, η υπέρταση, η κατάθλιψη, η οστεοπόρωση κλπ
-Αντιμετώπιση απλών περιπτώσεων πρώτων βοηθειών για μικροτραυματισμούς και μικροπροβλήματα.

5. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εκπονηθείσα μελέτη δημιουργίας εκπαιδευτικού πάρκου και αγωγής στο σχέδιο Μπαθαρίστρας Κορίνθου (Ο.Τ. 613 και 614) προκειμένου στη συνέχεια να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πλάνο και να εκτελεστεί μία ακόμα πλατεία στην αναπτυσσόμενη αυτή περιοχή.

6. Ομόφωνα επιχορηγήθηκαν οι παρακάτω πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι του Δήμου Κορινθίων:

Πολιτιστικός Σύλλογος Εξαμιλίων 4.000 €
Χορωδία Κορίνθου 3.500 €
Όμιλος Φίλων Ποιοτικού Τραγουδιού ΦΟΙΒΟΣ 2.000 €
Σύλλογος Γυναικών Σοφικού 2.000 €
ΚΑΟΚ Παλαίμων 2.000 €

 

 

                                                                                                   ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ