ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

    

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κόρινθος, 02-12-2011 

                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ. 50458

                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        

                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  

                                                                                                                                        

                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                     

                Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                               

                ΠΛΗΡ.:                                                                         

               ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                                                             

                                                               

 

 

 

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 266 και 267  του Ν. 3852/2010, καθώς και το άρθρο 4 της Υπουργικής απόφασης 74445/29-12-2010 σας καλούμε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 07η Δεκεμβρίου 2011  ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη κι ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με μοναδικό θέμα  της  ημερήσιας διάταξης:

 

 

«Έγκριση απογραφής περιουσίας Δήμου Κορινθίων –Ισολογισμός έναρξης 1-1-2011»

 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

Leave a Comment