Σημαντική Συνάντηση στην Κόρινθο για τον Κορινθιακό Κόλπο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                       12-12-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια της προστασίας του Κορινθιακού κόλπου, ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός συνεκάλεσε στις 12-12-2011, στις 11.00 π.μ. στο Δημαρχείο Κορίνθου, σημαντική σύσκεψη με τους αρμοδίους φορείς, με σκοπό την συζήτηση και λήψη αποφάσεων που θα δρομολογήσουν τις κατάλληλες πολιτικές για την ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων καθώς και την επίτευξη της αειφορίας της θαλάσσιας αλιείας.
Στην σύσκεψη παρευρέθησαν, εκτός του Δημάρχου Κορινθίων, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Τατούλης, οι Αντιπεριφερειάρχες Πελοποννήσου κ. Δέδες, Στερεάς Ελλάδος κ. Τερζής, Δυτικής Ελλάδος κ. Αλεξόπουλος, ο Θεματικός αντιπεριφερειάρχης κ. Παπαφωτίου, μέλη του ΣΠΟΑΚ «Ο ΑΡΙΩΝ», μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων καθώς και επιστήμονες που το αντικείμενό τους άπτεται της αειφορίας.
Η συγκεκριμένη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι θέσεις πάνω σε θέματα που αφορούν τον Κορινθιακό Κόλπο και των οποίων οι αποφάσεις θα κατατεθούν στη συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής που θα συγκληθεί τις επόμενες μέρες.
Ο Κορινθιακός αποτελεί μικρογραφία της Μεσογείου, ένα φανταστικό βιότοπο, ένα διαμάντι για την Ελλάδα και την Ευρώπη, όπου η βιοποικιλότητα του είναι μοναδική, παρότι πολιορκείται από ποικίλες δραστηριότητες. Είναι μια θάλασσα κλειστή και ευαίσθητη, εξαιρετικής ομορφιάς και φυσικού πλούτου, όπου εδώ και δεκαετίες έχει αφεθεί στο έλεος της ανθρώπινης υπερεκμετάλλευσης(αλιεία) και της ρύπανσης από βιομηχανικά και αστικά απόβλητα.
Ετσι, στη σύσκεψη έγινε μια προσπάθεια ολιστικής προσέγγισης του θέματος, ιεραρχώντας όχι μόνο τα προβλήματα αλλά και τις στρατηγικές που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αρμόδιοι Φορείς για την επιτυχή επίτευξη των στόχων. Κατεγράφησαν τα δεδομένα, επιδιώκοντας τη συνεργασία των Περιφερειών που επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, την αειφορία, η οποία αποτελεί και σημαντικό παράγοντα τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.
Η στρατηγική κατεύθυνση και συνεργασία με την δημιουργία κατάλληλου «οδικού χάρτη», ευνοείται τώρα ιδίως που ωριμάζει στους αιρετούς και πολίτες, η ανάληψη πρωτοβουλιών, αφού ο Κορινθιακός έχει φτάσει σε οριακό επίπεδο και οι επιπτώσεις του θα είναι αντιληπτές σύντομα.
Ο Δήμαρχος στο σύντομο χαιρετισμό του, τόνισε ότι «σήμερα η σύσκεψη αυτή στέλνει πολλά μηνύματα εκφράζοντας την βούληση να γίνει κάτι ουσιαστικό. Στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, θα πρέπει η πρότασή μας να γίνει αποδεκτή, κωδικοποιώντας τις μελέτες, στο πλαίσιο του περιβάλλοντος, της αλιευτικής πολιτικής και των οικονομικών δραστηριοτήτων του κόλπου. Στη Βουλή των Ελλήνων, θα πραγματοποιηθεί σημαντική συνάντηση για μια μελέτη, της οποίας η εισήγηση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Επίτροπο της Ευρώπης για την Αλιεία κ. Μαρία Δαμανάκη. Έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε την συγκεκριμένη μελέτη που θα αντιμετωπίσει ζητήματα, ίσως για πρώτη φορά, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την επιστημονική εμπειρία και τις οικονομικές συγκυρίες».
Η διαφορετικότητα αυτής τη συνάντησης είναι, ότι συμμετείχαν πρόσωπα που γνωρίζουν σε βάθος το αντικείμενο, έχουν αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον και επιδιώκουν ο Κορινθιακός με την μοναδικότητα του, να κάνει πράξη την οδηγία για την θαλάσσια στρατηγική, που υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος είναι σημαντικό μέρος του οικοσυστήματος.


                                                                                                   Από το γραφείο τύπου
 

Leave a Comment