Διόρθωση λαθών στο Έκτακτο Ειδικό Τέλος Η.Δ.Ε. (μέσω ΔΕΗ)

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που έχουν εντοπίσει λάθη στα στοιχεία υπολογισμού του τέλους, προσέρχονται στον αρμόδιο δήμο για τη διόρθωση λαθών στην

1.  επιφάνεια,

2.  την παλαιότητα ή

3.  την τιμή ζώνης

του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου. Οι πολίτες δύνανται να υποβάλλουν τις αιτήσεις για διόρθωση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στον αρμόδιο δήμο μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2012 .

από το Τμήμα Εσόδων

Leave a Comment