Πρόσκληση συνεδρίασης της 19ης Δεκεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                      Κόρινθος, 15-12-2011
Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                                             Αριθμ.Πρωτ.: 52487
Τηλ. 27413 61021
Fax 27410 71700
Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π ρ ο ς τους κ.κ. 1]Χρ. Μελέτη
2]Παν. Λαμπρινό
3]Γεωργ. Φιλιππακόπουλος
4]Πετρ. Λέκκας
5]Ιωαν. Γκεζερλή
6]Βασ. Ρούκη
7]Θωμ. Αθανασάκο
8]Νικ. Γιάννου
Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 19η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Προέγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. Ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
3. Ανάκληση αδείας και παράτασης ωραρίου μουσικών οργάνων.
4. Μετατόπιση της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου από την οδό Απ. Παύλου στην οδό Κολιάτσου της πόλης της Κορίνθου.
5. Εξέταση ένστασης του Παναγιώτη Τσελεκίδη κατά της μελέτης με τίτλο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΙΑ.
6. Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στο Σχέδιο Πόλης «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων ιδιοκτησίας Καλαντζί Ηλία και λοιπών στο Ο.Τ. 624 με κτημ. αριθμ. 0523026.
7. Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στο Σχέδιο Πόλης «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων ιδιοκτησίας Στέφα Παναγιώτας και λοιπών στο Ο.Τ. 679 με κτημ. αριθμ. 0516002.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ