ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
 
    
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κόρινθος, 23-12-2011 
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ. 53782
                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                      
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                               
                ΠΛΗΡ.:                                                                                       
               ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                                                             
                                                               
 
 
 
 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1  του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 28η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη κι ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
 

 
1.      Μετονομασία Πειραματικού Γυμνασίου Κορίνθου
2.      Καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού της ΔΗΚΕΚ στο Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»
3.      Αγορά ακινήτου στο Ρητό για δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων στο Δημοτικό Νεκροταφείο
4.      Καθορισμός θέσεων για την άσκηση υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων
5.      Ίδρυση Μουσείου Μικρασιατών και Προσφυγικών Κειμηλίων
6.      Προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ κατά της απόφασης της επιτροπής για την έγκριση ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού στο Σαρωνικό κόλπο και καθορισμός αμοιβής δικηγόρων
7.      Άσκηση ή μη έφεσης κατά του καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος στη περιοχή σχεδίου Αγ. Γεωργίου
8.      Αίτημα Καλαντζί Ηλία και λοιπών για καθορισμό τιμής μονάδος προσκύρωσης εδαφικής έκτασης 0,01 τ.μ. στην ιδιοκτησία τους Ο.Τ. 624 σχεδίου Πόλεως Μπαθαρίστρας
9.      Αίτημα Στέφα Παναγιώτας και λοιπών για καθορισμό τιμής μονάδος προσκύρωσης εδαφικής έκτασης στην ιδιοκτησία τους Ο.Τ. 679 σχεδίου Πόλεως Μπαθαρίστρας
10.Ανακατανομή έργων από ΣΑΤΑ έτους 2011
11.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή –Συντήρηση φθαρμένων οδοστρωμάτων μικρής έκτασης»
12.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση Κ.Χ. στη περιοχή Καλλιθέας»
13.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση παραλίας Καλάμια»
14.Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΑΠΗ Δ.Δ. Γαλατακίου Δήμου Σαρωνικού»
15.Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΑΠΗ Δ.Δ. Αθικίων Δήμου Σαρωνικού»
16.Λύση ή μη μίσθωσης ακινήτων αποθηκών Δ.Ε. Σαρωνικού
17.Ανάθεση με επαναδιαπραγμάτευση του έργου «Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης»
18.Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΤΕΝΕΑΣ»
19.Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ. ΤΕΝΕΑΣ»
20.Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές ανάγκες
21.Διαγραφή οφειλών
22.Διαγραφές προσαυξήσεων
23.Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος
24.Έγκριση προγράμματος «Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας»
25.Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό των Χριστουγέννων , Πρωτοχρονιάς και αγιασμό Υδάτων
26.Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού
27.Επικαιροποίηση της αριθμ. 175/12-12-2010 ΑΔΣ Τενέας, περί συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών
28.Συνδιοργάνωση του 3ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών
29.Αίτηση Χ. Μπεκιάρη –Α.Μπεκιάρη για χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Λ. Αθηνών 63
30.Πρόσληψη προσωπικού 2μηνης διάρκειας για έκτακτες ανάγκες (χειριστές γκρέϊτερ)
31.Αίτημα Αντώνιου Θεοχάρη για διαγραφή τελών ύδρευσης στο συγκρότημα κατοικιών επί της οδού Αγ. Νικολάου στο Περιγιάλι και επαναβεβαίωση μέρους αυτών.
32.Αίτηση Δημητρίου Σκέτου για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Σίνα
33.Αίτηση Δ/νσης Δασών για παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη και Αράτου
34.Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο δικαιολογητικών , για την επιχορήγηση ενδεών
35.Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων σε κέντρα διασκέδασης ,εστιατόρια, μπαρ κ.λ.π. που λειτουργούν στην δημοτική ενότητα Τενέας, όπου δεν έχουν οριστεί αντικειμενικές αξίες
 
 
 
    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
           ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 

Leave a Comment